HKU

Het lectoraat Play Design & Development (2009-2015) heeft onderzoek gedaan naar het ontwerp van playful interaction en games.

Ontwerp en onderzoek

Doel van het lectoraat was het door ontwikkelen van (applied) game design op het snijvlak van kunst en technologie. We kijken daarbij verder dan computergames. Play (spel en spelen) is in de huidige samenleving alomtegenwoordig en niet langer exclusief voorbehouden aan games. Play vormt een steeds belangrijker onderdeel van het medialandschap, van verschillende levensstijlen, van de film en performance arts maar ook binnen stadsculturen, tijdens evenementen, DIY (do-it-yourself) praktijken en reality fiction. Play is zowel leuk als serieus, waarbij verschillende media, digitaal en analoog, werkelijkheid en fictie steeds meer met elkaar vermengen.

Resultaten

Het lectoraat heeft kennis ontwikkeld door toegepast onderzoek. Het kennisdomein van Play Design & Development omvat – in onderlinge samenhang – het ontwerpen, onderzoeken, ontwikkelen, toepassen en valoriseren van play-ervaringen en -regelsets, en de processen, methoden en (technologische) middelen die daarbij komen kijken. 

Bekijk de resultaten.

Netwerk

Het lectoraat Play Design & Development heeft een (inter)nationaal netwerk van partners binnen de creatieve industrie en andere sectoren opgebouwd, met onder meer Altrecht, Belastingdienst, GGZ, Ijsfontein, TNO, Universiteit Wageningen, Nederlands Openluchtmuseum en Thales.

Lector Marinka Copier

Marinka Copier is momenteel Directeur van HKU Expertisecentrum Creatieve Technologie. Naast lector Play Design & Development was zij directeur van HKU Games en Interactie. Copier is medeoprichter van de internationale DiGRA (Digital Games Research Association) en conference chair van de DiGRA congressen in 2003 en 2011. In 2007 promoveerde zij op haar etnografisch onderzoek naar play in de online game World of Warcraft. Zij is ook actief als ontwerper van role-playing games.

Interview Marinka Copier voor Europese Commissie: Future of digital gaming technologies