HKU

Onderzoek naar creatieve processen wordt steeds belangrijker in het werk- en kennisdomein van theater, de theaterwetenschap en de kunstvakopleidingen.

Het lectoraat doet onderzoek in, met en over de uitvoerende kunsten en begeeft zich op het gebied waarop theateropleidingen bij uitstek de expertise bezitten: het theatrale maakproces.


Het lectoraat Performatieve Maakprocessen is een voortzetting van het lectoraat Theatrale Maakprocessen dat tot augustus 2014 bestond.


Onderzoek

Het onderzoek van het lectoraat richt zich niet zozeer op theatrale producten, maar meer op de bestudering van concepten, modellen en verschijningsvormen van hoe theater gemaakt wordt en tot stand komt. Vanaf de start in 2006 wordt de nadruk op multidisciplinaire en intermediale theatrale maakprocessen gelegd. Hiermee sluit het onderzoek aan op ontwikkelingen in de hedendaagse beroepspraktijk. Met het onderzoek wil het lectoraat de theaterpraktijk zelf inspireren met nieuwe werkmethoden en een nieuw repertoire, het wil de deskundigheid van personeel bevorderen en nieuwe inzichten bieden waarmee het bachelor-, master- en PhD-onderwijs van HKU verder ontwikkeld kan worden.

Het lectoraat voert het onderzoek uit middels projecten die inzicht kunnen verschaffen in de maakstrategieën van theater dat primair rust op de uitwisseling, de confrontatie en de vermenging van disciplines en media. Het gaat daarbij steeds om practise based research. Zij onderzoeken de maakprocessen van onder andere muziektheater, beeldend locatietheater, performancetheater, improvisatietheater en virtueel theater. Verslaglegging van de projecten en literatuuronderzoek leiden tot een beschrijving van modellen en patronen hetgeen bijdraagt aan de theorievorming van de theatrale maakprocessen. De ontwikkelde theoretische kennis wordt omgezet in informatie, instructie en overdracht voor beginnende theatermakers, voor de theaterpraktijk en voor het theaterwetenschappelijke debat.

Het lectoraat volgde en onderzocht in de afgelopen jaren diverse professionele maakprocessen, onder andere van het internationale Youth Opera-festival, het theatergezelschap Els Inc., locatietheatervoorstellingen voor Oerol, het locatietheaterfestival in Norg en de Theater4daagse in Zwolle. De beschrijving gebeurt in de vorm van documentaires en werkboeken, waarin de maakprocessen worden benaderd vanuit de fases die het proces doormaakt en de onderdelen of ingrediënten waaruit het proces bestaat.

In samenwerking met het Instituut voor Re/presentatie van de Universiteit Utrecht draagt het lectoraat bij aan Theaterdramaturgie.bank, een online database van literatuur en materialen met betrekking tot de theaterdramaturgie. De onderzoeksbijdrage omvat het houden van gerichte interviews met productiedramaturgen, het observeren en rapporteren van theatrale maakprocessen en het compileren van dramaturgische dossiers.

Publicaties

Het lectoraat publiceert regelmatig in samenwerking met uitgeverij International Theatre & Film Books in Amsterdam. Daarnaast worden artikelen, cahiers gepubliceerd en verzorgen de leden van de kenniskring en de lector regelmatig paperpresentaties op congressen en conferenties.

De publicaties zijn via onderstaande link te bestellen.

Publicatielijst

MAPLAB

Het Media & Performance LAB (MAPLAB) combineert en onderzoekt theater, interdisciplinaire maakprocessen en mixed reality technologie.

Lees verder

Kenniskring

Het Lectoraat Theatrale Maakprocessen wordt geleid door de lector Nirav Christophe.

Hij wordt bijgestaan door een kernteam/kenniskring van lectoraatmedewerkers. Zij zijn samen met de lector verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksbeleid en het doen van onderzoek, in aanvulling op hun onderwijstaken. Het kernteam stuurt diverse onderzoeksgroepen en kenniskringen aan.

Naast Nirav Christophe bestaat het kernteam uit:
• Joris Weijdom, hoofd MAPLAB
• Pam de Sterke, coördinator van lectoraat en MAPLAB
• Machiel Veltkamp, MAPLAB manager

De kenniskring 2013-2014 bestaat uit de volgende personen:
• Henny Dörr: Dean Master Scenography (in oprichting)
• Falk Hübner: Docent MMus, HKU Utrechts Conservatorium
• Kaisu Koski: Onderzoeker, ontwikkelaar graduate school praktijkgericht onderzoek
• Daniela Moosmann: Docent Writing for Performance, HKU Theater
• Jochem Naafs: Docent, onderzoeker, dramaturg, HKU Theater

• Marloeke van der Vlugt

De kenniskring is actief in de kunsten in binnen- en buitenland.

Biografie Nirav Christophe