HKU

Het lectoraat Kunst en Economie levert een bijdrage aan de professionalisering van het culturele ondernemerschap binnen de culturele en creatieve industrie, en is actief op regionaal, nationaal en Europees niveau. Het doet daartoe onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, levert een aandeel in de deskundigheidsbevordering van docenten en participeert in innovatieve onderwijsprojecten

Onderzoek

De onderzoekstaak richt zich op enerzijds methoden en technieken van cultureel ondernemerschap en anderzijds op 'interculturalisatie' van culturele organisaties. In de komende jaren staat het thema 'ondernemen en creativiteit' centraal, met als speerpunten Cultural Business Modelling en Duurzaamheid en de culturele en creatieve industrie.

Binnen het werkveld zijn nieuwe werkvormen ontwikkeld zoals het StratLab, een interactieve onderwijs- en trainingsvorm om nieuwe ervaringen van studenten, cultureel ondernemers en opleiders om te zetten in algemeen toegankelijke kennis. Op internationaal niveau richt het lectoraat op het onderzoek naar de ‘Entrepreneurial Dimension of Cultural en Creative Industries’ waar de speerpunten zijn studies naar de levensfasen van creatieve bedrijven en naar toekomstgerichte competenties van creatieve professionals. Bij dit onderzoek betrekt het lectoraat de onderzoeken die voortgekomen zijn uit het UNCTAD programma ‘Creative Economy’. Het lectoraat heeft meer dan 50 (internationale) publicaties op zijn naam staan.

Kennisnetwerken

Op regionaal niveau wordt samengewerkt met kennisinstellingen op het gebied van het mkb. Daarnaast bestaan er goede werkcontacten met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Landelijk wordt deelgenomen aan het LOK (Landelijk Overleg Kunstlectoren) en IPCICO (Interregionaal Overleg Creatieve Industrie/Cultureel Ondernemerschap). Internationaal is het lectoraat actief binnen kennisnetwerken als Encatc, AAAE en AIMAC.

Het lectoraat is een van de initiatiefnemers van de IACCE (International Academic Council for Cultural Entrepreneurship), een in maart 2010 opgericht platform van onderzoekers en opleiders om onderzoek en samenwerking wereldwijd te promoten.

In samenwerking met de Universiteit Utrecht is het onderzoeksprogramma ‘Creative Grounds’ opgezet om promoties op het gebied van artistiek en creatief ondernemerschap mogelijk te maken.