HKU

Kleur is bezig aan een nieuwe opmars binnen de kunsten. Door onder andere veranderende technologieën, een grotere invloed van niet-westerse kunst, en ontwikkelingen binnen de omgevingspsychologie lijkt een herwaardering van kleuronderzoek en kleurexperiment binnen het kunstonderwijs op zijn plaats.

Lectoraat

Het lectoraat Kleur in Context doet praktisch onderzoek naar mogelijkheden om kleur een grotere en bewustere rol in het kunstonderwijs te laten spelen. Door middel van een veelheid aan experiment in vorm en inhoud, en met een grote verscheidenheid aan in en externe partners, probeert het een nieuw draagvlak voor een bewustere omgang met kleur tot stand brengen. Deze experimenten vinden plaats in de vorm van symposia, lezingen, exposities, gastlessen, workshops, residencies en publicaties en gaan uit van een direct contact met de student. Het lectoraat experimenteert, met medewerking van in- en externe experts, met vorm en inhoud binnen het onderwijs. Het werkt voornamelijk projectmatig.

Projecten

• Publicatie 'Colour Logics (2013). Kunstenaars en vormgevers over hun specifieke relatie met en denkbeelden over kleur. Met daaraan gekoppeld een serie lezingen en workshops. Het boek bevat bijdragen van vijfendertig in Nederland werkzame beeldend kunstenaars en vormgevers.

• Gastlessen van beeldend kunstenaars en vormgevers rondom hun specifieke werkmethoden op het gebied van kleur (verschillende afdelingen).

• Curator KAAP 2013 met o.a David Bade, Melanie Bonajo en Jonas Wijtenburg.

• Symposium 'The Weight of Colour', internationaal lezingen en masterclass programma over de relatie tussen kleur en materiaal. (In samenwerking met o.a. het Rijksmuseum, Het Materiaalfonds, Eye/Fiminstituut, 2012). www.weightofcolour.com

• Curator KAAP 2012, tentoonstelling van beeldende kunst bedoeld voor kinderen van 7-15 jaar. Met o.a Wim T. Schippers, Jos de Gruyter & Harals Thys en John Bock. (Fort Ruigenhoek, Groenekan, 2012)

• Publicatie 'Colour Logics, 5 questions on colour'. 50 kunstenaars en vormgevers over hun specifieke relatie met en denkbeelden over kleur (2012).

Lector: Frank Koolen

Frank Koolen is beeldend kunstenaar, docent aan de HKU en sinds 2010 lector 'Kleur in Context'.

Biografie Frank Koolen