HKU

Het lectoraat Communicating Music stelt zich ten doel om door het uitvoeren van op toepassing gericht onderzoek een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van performances, educatieve overdrachtssituaties en daarmee samenhangende leerstrategieën van musici in de 21e-eeuwse maatschappij.

Onderzoek

Het onderzoek zal zich specifiek richten op de verschillende fasen in het muzikale overdrachtsproces en de vertaling ervan naar muziek- en muziekvakonderwijs. Traditie vormt de basis, innovatie is een speerpunt.

Het lectoraat richt zich onder andere op interdisciplinaire contexten, leerstrategieën en -methodes, educatie en ondernemerschap.

Het lectoraat heeft haar basis in een kenniskring van hooggekwalificeerde medewerkers met expertise op het gebied van muzikale communicatieprocessen in de diverse contexten waarin een professionele musicus zich kan bevinden.

Vanuit het lectoraat vinden verschillende projecten plaats waarin wordt samengewerkt met docenten en studenten van de eigen faculteit. Ook werkt het lectoraat interdisciplinair samen met andere faculteiten, zoals de Faculteit Theater en de Faculteit Kunst, Media & Technologie.

Met het Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Londen) wordt samengewerkt aan een onderzoek naar crossdisciplinaire communicatie, de wederzijdse invloeden van musici en dansers op de performance en de communicatieve aspecten van een dergelijke performance.

Het lectoraat onderhoudt contacten met conservatoria en instituten in binnen- en buitenland. Er is een netwerk van podia en er wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om op een betekenisvolle manier onderzoek te doen naar ontwerp en inzet van muzikale communicatieprocessen.

Charlotte Margiono

Lector: Charlotte Margiono

Charlotte Margiono volgde haar opleiding bij Aafje Heynis. Ze verwierf wereldwijde bekendheid als (onder andere) Mozart-sopraan en was te zien op alle grote podia ter wereld. De afgelopen 2 decennia heeft ze intensief samengewerkt met beroemde dirigenten, orkesten en ensembles. Tevens is ze als docent Klassieke Zang verbonden aan de HKU.