HKU

HKU profileert zich met een curriculum dat onderzoekende kunstenaars en ontwerpers opleidt. Dankzij het lectoraat Artistiek Onderzoek maken reflectieve vaardigheden een substantieel deel uit van HKU-opleidingen.

HKU biedt sinds enige jaren de masteropleiding MA Fine Art aan die zich in het bijzonder richt op onderzoek. In deze opleidingen is de student niet alleen vanuit een onderzoekende attitude bezig met zijn/haar reflectieve praktijk, hij/zij denkt tevens na over de specifiekheid van (de methode van) zijn/haar onderzoek.

Deze vraag naar de specifiekheid vormt ook het vertrekpunt van het lectoraat Artistiek Onderzoek: Hoe wordt de methode van artistiek onderzoek bepaald? Hoe verhoudt artistiek onderzoek zich ten opzichte van andere vormen van op kennis gericht onderzoek? Laat artistiek onderzoek zich ook leiden door een dominant paradigma, of is er juist vanwege het individuele vertrekpunt veeleer sprake van een diversiteit aan methodische perspectieven?

Maar ook, en dit is de vraag waar de kenniskring zich op richt: hoe laat zich in het algemeen (zowel op bachelor- als masterniveau) een curriculum ontwikkelen dat de onderzoekende kunstenaar/ontwerper als uitgangspunt neemt?

Algemene Kennisproductie

Het lectoraat wil met al haar activiteiten aansluiten bij het internationale debat over artistiek onderzoek. Het door de lector geïnitieerde European Artistic Research Network (EARN) speelt hierbij een belangrijke rol.

Aan EARN wordt deelgenomen door Slade School of Art (London), Gradcam (Dublin), Vienna School of Art, St. Lukas (Brussel), Finnish Academy of Fine Art (Helsinki), Malmö School of Art, Università IUAV (Venetië) en Valand School of Art (Gothenburg). EARN organiseert jaarlijks op diverse locaties in Europa conferenties waarin aandacht besteed wordt aan best practices (Helsinki 2004, London 2005, Malmö 2006, Dublin 2007, New York 2008, Venetië 2009, Helsinki 2010, Venetie 2011, Documenta 2012).

Daarnaast werken het lectoraat en de Brusselse St.Lukas Academie aan een internationaal project dat zich richt op de rol en de positie van de Graduate School. Het project bestaat uit drie manifestaties: een symposium en tentoonstelling (A Certain Ma-ness, Amsterdam, 2008. Gepubliceerd in MaHKUzine 5, Summer 2008), een expertmeeting (Becoming Bologna, Biënnale van Venetië, 2009) en een symposium, tentoonstelling (Brussel 2010) en publicatie (Venetie 2011).

In het verlengde van D.A.R.E heeft het lectoraat het SIA-Raak project Artistieke Kennisproductie (2008-2010) ontwikkeld. In dit project wordt gewerkt aan een onderzoek naar de wijze waarop actuele tentoonstellingsmodellen en op kennisproductie gerichte artistieke activiteiten zich tot elkaar verhouden. Dit onderzoek vond plaats in de vorm van experimentele tentoonstellingen, workshops, publicaties, PhD-onderzoek en publieke lezingen (Utrecht Research Lectures).

Publicaties

In samenwerking met diverse partners realiseerde het lectoraat recentelijk de volgende publicaties:

2015: The Pleasure of Research, Hatje Cantz. Afrondende publicatie.
2014: Experimental Aesthetics, Samenwerkingsproject Taipei Biennial. Download.
2013: Offside Effect, Academy as Exhibition, 1st Tbilisi Triennial. Download.
2012: Doing Research. Samenwerkingsproject met dOCUMENTA 13. Download.
2011: Agonistic Academies. Samenwerkingsproject met Sint-Lukas Brussels. Download.
2010: Expothesis. Samenwerkingsproject met Expodium, Utrecht (in het kader van het SIA RAAK project: Utrecht Consortium) Download.
2009: Contributions to an Artistic Anthropology. Samenwerkingsproject met Nam June Paik Art Center, Seoul. Download
2008: Shanghai Papers. Research-based Practices. Samenwerkingsproject met 7de Shanghai Biennale. Download.

Henk Slager – lector Artistiek Onderzoek

Sinds 2003 werkt Henk Slager als hoofd van de Utrecht Graduate School of Visual Art and Design (MaHKU) aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sinds 2006 is Henk Slager tevens werkzaam als lector Artistiek Onderzoek.


Biografie Henk Slager

Lopend onderzoek

De uitkomsten van het lopende onderzoek worden sinds de zomer van 2006 halfjaarlijks gepubliceerd in het tijdschrift MaHKUzine: Journal of Artistic Research. Deze uitgave bevat bijdragen van docenten, excellente MA-studenten en onderzoekers van buiten en richt zich met name richt op de situatie en positie van de Graduate School als onderzoeksomgeving.

Vanaf 2016 gaat de publicatie verder onder de naam MaHKUscript: Journal of Fine Art Research.