HKU

Op deze pagina staan de HKU-lectoraten waarvan de onderzoeksperiode is afgesloten.

Lectoraat Artistiek Onderzoek

HKU biedt sinds enige jaren de masteropleiding MA Fine Art aan die zich in het bijzonder richt op onderzoek. In deze opleidingen is de student niet alleen vanuit een onderzoekende attitude bezig met zijn/haar reflectieve praktijk, hij/zij denkt tevens na over de specifiekheid van (de methode van) zijn/haar onderzoek.

Lectoraat Art and Technology

Het SKO lectoraat Art & Technology ontwikkelt sinds 2001 kennis over deze nieuwe creatieve ontwerpdisciplines en vertaalt deze kennis naar opleidingen, creatieve werkvelden en andere sectoren.

Lectoraat Communicating Music

Het lectoraat Communicating Music stelt zich ten doel om door het uitvoeren van op toepassing gericht onderzoek een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van performances, educatieve overdrachtssituaties en daarmee samenhangende leerstrategie├źn van musici in de 21e-eeuwse maatschappij.

Lectoraat Design

Het lectoraat onderzoekt de veranderingen in de actuele beroepspraktijk en brengt een dynamiek in het kunstonderwijs op gang waardoor het onderwijs opnieuw aansluiting vindt bij deze veranderende praktijk.

Lectoraat Muziekontwerp

De focus van het lectoraat is het ontwerpen van muziek, klank en geluid.

Lectoraat Kunst en Economie

Het lectoraat Kunst en Economie levert een bijdrage aan de professionalisering van het culturele ondernemerschap binnen de culturele en creatieve industrie, en is actief op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Lectoraat Kleur in Context

Het lectoraat Kleur in Context doet praktisch onderzoek naar mogelijkheden om kleur een grotere en bewustere rol in het kunstonderwijs te laten spelen. Door middel van een veelheid aan experiment in vorm en inhoud, en met een grote verscheidenheid aan in en externe partners, probeert het een nieuw draagvlak voor een bewustere omgang met kleur tot stand brengen.

Lectoraat Kunsteducatie

2009-2014 Het resultaat van dit lectoraat is het boek: 'Creativiteit is hard werken', een bundel waar ook studenten een bijdrage aan leverden. De rode draad in het boek is de wijze waarop creatieve processen plaatsvinden en gestimuleerd kunnen worden.

Lectoraat Theatrale Maakprocessen

Het lectoraat doet onderzoek in, met en over de uitvoerende kunsten en begeeft zich op het gebied waarop theateropleidingen bij uitstek de expertise bezitten: het theatrale maakproces.