HKU

De Innovatie Studio zet ontwerpdenken in diverse domeinen (onderwijs, zorg, duurzaamheid) buiten de kunsten in om complexe vraagstukken op te lossen.

De Innovatie Studio gaat innovatieve projecten aan met regionale, nationale en internationale partners buiten HKU en koppelt deze waar mogelijk aan onderwijs en onderzoek binnen de instelling. Daarbij betrekt de studio excellente studenten, medewerkers en onderzoekers.


Ontwerpdenken wordt ingezet in diverse domeinen buiten de kunsten (onderwijs, zorg, duurzaamheid) om complexe vraagstukken op te lossen. Voor studenten een prachtige gelegenheid hun creativiteit in te zetten in een nieuw toepassingsgebied en nieuwe werkvelden te ontsluiten.

Werkwijze

In de ontwerpfilosofie van de Innovatie Studio staat altijd de gebruiker centraal. Doel is gedragsverandering teweegbrengen door user centered design: ontwerpen van gewenst gedrag, het stimuleren van intrinsieke motivatie of het omzeilen van geblokkeerde percepties.


De ontwerpfilosofie van de Innovatiestudio focust op het ontwerpen van de ervaring van de eindgebruiker en het ingrijpen op diens gedrag. Dat gebeurt in toenemende mate door de toekomst te vatten in innovatieve ‘provotypes’, concepten die inspireren en aanzetten tot discussie. Don’t talk about the future, but illustrate it. 

Gebruikers betrekken

Het ontwerpproces wijkt af van veel bestaande modellen. De gebruiker wordt vroeg in het proces betrokken. Door snel goedkope concepten te maken, met gebruikers te testen en te verbeteren, worden afbreukrisico’s in een project vroeg ondervangen.


Studenten die hun creatieve vermogen willen inzetten om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen kunnen terecht bij de Innovatiestudio voor stage, advies of begeleiding, zowel tijdens als na de studie.


De Innovatie Studio van HKU is onderdeel van het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie.

Medewerkers en info

  • Willem Jan Renger (hoofd)
  • Ina van der Brug (coördinator)
  • Niels Keetels
  • Micah Hrehovcsik
  • Valentijn Muijrers
  • Meindert Ekkelenkamp
  • Friso Booij

Tel: +31(0)6-22293735

E-mail: ina.vanderbrug@hku.nl


Bezoekadres: Ina Boudier-Bakkerlaan 50 (kamer 0.04), 3582 VA Utrecht

Postadres: HKU t.a.v. Innovatie Studio, Postbus 1520, 3500 BM Utrecht