HKU

Een overzicht van alle projecten van de Innovatie Studio die te maken hebben met educatie en training.

Game jam duurzaamheid i.s.m. Universiteit Utrecht

Meer dan honderd studenten van HKU, de Universiteit Utrecht (UU) en Koreaanse partnerinstellingen hebben van 6 tot en met 9 februari op HKU-locatie IBB-laan games gemaakt rond het thema ‘duurzaamheid’. Ze combineerden hun creatieve vaardigheden om duurzaamheidsvraagstukken op speelse wijze te benaderen.


De samenwerking verliep via universitair docent Joost Vervoort van de UU. Hij heeft eerder met HKU gewerkt in het project Transmango dat de toekomst van voedselvoorziening als thema op de kaart zette. De komende tijd zullen de beide instellingen vaker dergelijke samenwerkingen aangaan waarbij actuele thema’s in spel en speelse toepassingen worden gevat.

Summer School - Game Design and Development 2017

De zomercursus Game Design and Development was een gezamenlijk aangeboden cursus door de Universiteit Utrecht en HKU die plaatsvond in augustus 2017. Deelnemers kwamen uit heel Europa en het Midden-Oosten en wilden graag kennismaken met de unieke benadering van toegepaste games van HKU. De cursus bestond uit workshops, analyses van game design en programmeersessies. Negen teams creëerden toegepaste games met een focus op klimaatverandering als grote uitdaging voor beleidsmakers.

Lees verder

Uitgeverij Blink

Educatieve uitgeverij Blink wil zich onderscheiden in het onderwijsveld en werkt samen met HKU aan vernieuwende methoden door een combinatie van onderzoek en ontwerp. Dat heeft geleid tot twee concepten die kinderen op speelse wijze kaartlezen aanleren.

Lees verder

Learning Experience Design


Bij HKU vond in 2016 de eerste Learning Experience Design-conferentie plaats. Deelnemers waren zeer geïnspireerd door de combinatie van inspirerende lezingen, verrassende praktijkvoorbeelden en het zelf aan de slag mogen gaan. De conferentie was een initiatief van Shapers met partners HKU, Broek & Buuren Evenementen en Growing Games.

Living Lab Applied Game JamSinds 2013 vinden er elk half jaar game jams plaats in afwisselend Nederland en Zuid-Korea. Doel is om in 48 uur applied games te ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd vindt er interculturele uitwisseling plaats tussen de deelnemende studenten.

Lees meer over Living Lab Applied Game Jams


Lees ook de publicatie 'The Game Jam as a Format for Formal Applied Game Design and Development Education'

BurgemeestersgameGame over bestuurlijke dilemma's: via een computersimulatie krijgen burgemeesters een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld. Net als in het echt kan advies gevraagd worden aan de leden van het crisisteam. Laverend door verschillende adviezen zoekt de burgemeester zijn weg door de crisis.


Lees Gamen voor Burgemeesters (de Volkskrant 19 september 2016, pdf)