HKU

De Future Labs zijn onderdeel van HKU Expertisecentrum Creatieve Technologie.

De Future Labs zijn een multidisciplinair uitvinderslab voor creatieve technologie waar studenten, docenten en onderzoekers kunnen experimenteren met actuele technologieën. Future Labs bouwt voort op wat de afgelopen jaren aan technologie, kennis en methoden is ontwikkeld binnen het Fabrication Lab (FABLAB), het Media and Performance Lab (MAPLAB) en het Sonic Interaction Lab (SiLAB).

Contact

U kunt contact opnemen met het Expertisecentrum Creatieve Technologie via creatievetechnologie@hku.nl.
Fort Blauwkapel
Kapelweg 7
3566 MK Utrecht
Postbus 1520
3500 BM Utrecht

FABLAB

In de periode 2013-2015 heeft HKU samen met Protospace een Fabrication Lab opgezet binnen HKU. Een FABLAB is een experimenteerlab waar met digitaal aangestuurde machines voorwerpen kunnen worden ontwikkeld en geproduceerd. In 2016 stopt de samenwerking met Protospace en wordt het FABLAB omgevormd tot een Makerspace-werkplaats, waarin niet alleen ruimte is voor 3D-printen en lasersnijden maar ook voor werken met elektronica. Het Expertisecentrum ondersteunt bij de inrichting van de Makerspace-werkplaats en gaat zich richten op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

SiLAB

Tussen 2013-2015 zijn binnen het Sonic Interaction Lab (SiLAB) experimenten gedaan op het gebied van muziek, geluid en interactie in een brede context. Hierbij stond de gebruiker en diens ervaring van klank tijdens interactie centraal. De binnen het SiLAB ontwikkelde technologie is opgenomen in de nieuwe studio op Oudenoord en de nog in te richten faciliteiten op het Janskerkhof en IBB. De opgedane kennis wordt nu ingezet om meer actuele technologie te ontwikkelen op het gebied van sonische en muzikale interactie. Dat is niet alleen interessant voor de schools HKU Muziek en Technologie en HKU Utrechts Conservatorium, maar ook voor de verbinding met en van andere disciplines. Het archief van het SiLAB is hier te bekijken.

MAPLAB

In de periode 2012-2015 is binnen het Media and Performance Lab (MAPLAB) een geïntegreerde onderzoeksomgeving ontwikkeld voor innovatie en versnelling van creatieve processen door mixed reality-technologie. HKU streeft ernaar nieuwe technologie aan meer studenten en docenten beschikbaar te maken. Dit soort technologie is onder andere te vinden in de nieuwe studio op Oudenoord, het Mobiele Media Systeem van Theater en de nog in te richten faciliteiten op het Janskerkhof en IBB. Het Centrum ondersteunt bij het beschikbaar stellen van deze technologie en richt zich op nieuwe mogelijkheden op dit gebied. Binnen MAPLAB zijn verschillende methoden ontwikkeld om te werken in een labomgeving. Deze werkwijzen worden toegepast en verder uitgewerkt binnen het Future Labs en zijn onderwerp van onderzoek binnen het Lectoraat Performatieve Maakprocessen. Ook het praktijkonderzoek naar co-creatief maken zal voortgezet worden binnen dit Lectoraat. In 2016 wordt het MAPLAB verder geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de daar ontwikkelde kennis haar weg vindt naar meerdere onderdelen van HKU en het werkveld. 

Het archief van het MAPLAB is hier te bekijken.