HKU

Het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie coördineert de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de lectoraten en schools van HKU en faciliteert de internationalisering van de onderwijsinstelling.

Voor medewerkers

Ben je HKU-docent of -medewerker en heb je vragen over toegepast onderzoek, innovatieprojecten, beurzen, dienstreizen, vertalingen of internationalisering? Kijk dan op de medewerkersportal (inloggen vereist).

Ondersteunen van onderzoek

Het expertisecentrum heeft een belangrijke taak in het ondersteunen van de uiteenlopende onderzoeks- en innovatieactiviteiten binnen HKU. De lectoraten onderzoeken op verschillende gebieden hoe het onderwijs en de sectoren waar HKU voor opleidt kunnen worden versterkt: op artistiek, economisch en innovatief vlak.


Die onderzoeksgebieden zijn altijd cross-sectoraal en hebben verbindingen met de creatieve werkvelden en andere sectoren. Hiervoor ontwikkelt het centrum beleid. Ook is het verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld wat betreft publicaties en kwaliteitszorg.


De opgedane kennis wordt verzameld, gebundeld en gedeeld binnen HKU, maar ook met andere hogescholen, de creatieve werkvelden en sectoren die behoefte hebben aan creatieve innovatie. Zo vloeit kennis uit onderzoek weer terug naar de professionele praktijk en het onderwijs.

Onderzoek en innovatie op projectbasis

Samen met lectoren, directeuren van de verschillende HKU-schools, de Innovatie Studio en externe partners ontwikkelt en coördineert het expertisecentrum onderzoeks-, innovatie- en netwerkprojecten en werft het subsidies voor deze projecten.


Het expertisecentrum beschikt over specialisten en faciliteiten voor de acquisitie en uitvoering van innovatieve, praktische onderzoeksprojecten. Bij al deze activiteiten werkt HKU samen met partners in de regio Utrecht, op nationaal en internationaal niveau.

Internationalisering

De werkvelden waar HKU voor opleidt hebben in toenemende mate een internationaal karakter. HKU biedt haar studenten daarom een breed, intercultureel referentiekader aan zodat zij kunnen bepalen hoe zij zich verhouden tot internationale trends en ontwikkelingen en een beter arbeidsmarktperspectief hebben.


HKU organiseert hiertoe samenwerking en uitwisselingen met internationale partners in het onderwijs, onderzoek en werkveld. Binnen Europa gebeurt dat ook binnen het kader van Erasmus+.


Het expertisecentrum ondersteunt de organisatie van internationalisering in het onderwijs en is verantwoordelijk voor relatiebeheer op regionaal, natiuonaal en internationaal niveau.

Contact

Vragen over onderzoek bij HKU? Een goed idee of voorstel? Neem contact op met het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie via cvoi@hku.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!