HKU

HKU Expertisecentrum Creatieve Technologie ontwikkelt, verbindt en verspreidt kennis op het gebied van technologische mogelijkheden in relatie tot kunst en creativiteit.

Contact

Neem contact op met het Expertisecentrum Creatieve Technologie via creatievetechnologie@hku.nl


Locatie:
Fort Blauwkapel
Kapelweg 7
3566 MK Utrecht

Postadres:
Postbus 1520

3500 BM Utrecht


Werkplaatsen

De werkplaatsen van HKU stellen studenten en medewerkers in staat zelfstandig te werken aan hun projecten. Kijk voor meer informatie.

Of het nu gaat om virtual reality, motion capture, sensoren, geluidsontwerp, robots of 3D-printers: technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van kunstcreatie en -beleving mogelijk. Het Expertisecentrum Creatieve Technologie (ECT) onderzoekt deze ontwikkelingen, schetst mogelijkheden en deelt kennis en ervaring op het gebied van technologie in relatie tot kunst en creativiteit.


Het expertisecentrum stimuleert de vorming van multidisciplinaire werkverbanden, geeft gevraagd en ongevraagd advies en zorgt dat HKU voorop blijft lopen op het gebied van cutting edge faciliteiten en werkplaatsen.


Het expertisecentrum kent drie soorten activiteiten om zijn doelen te verwezenlijken:

  • FutureLabs
  • Kennisdeling
  • Advies

FutureLabs

De FutureLabs zijn een multidisciplinair uitvinderslab voor creatieve technologie waar docenten, onderzoekers, werkplaats- en technisch medewerkers en excellente studenten experimenteren met actuele technologische vondsten.


Denk aan virtual reality in relatie tot audio-design, motion capture voor theatertoepassingen of het gebruik van sensoren en camera's ten behoeve van virtuele ruimtelijke vormgeving.


Projecten vinden plaats in de lab-omgeving van het ECT of in werkplaatsen op de verschillende HKU-locaties. De projecten hebben altijd een voortraject waarin de medewerkers gezamenlijk de uitgangspunten en kaders voor het experiment bepalen. Labsessies duren een aantal dagen, de uitkomsten worden vervolgens gedeeld tijdens een presentatie en evaluatie.

Kennisdeling

Het delen van kennis over actuele technologie is van groot belang voor HKU. Via workshops, seminars en evenementen delen we de kennis die onder andere tijdens de FutureLabs is ontwikkeld.


De kennis uit zich in aanschaf van bepaalde hardware en ontwikkeling van software (bijvoorbeeld via een platform als GitHub) en publicaties in tekst en beeld. Doelgroepen zijn de (omgeving van) HKU als geheel, maar vooral specifieke schools en werkplaatsen.

Advies

De werkplaatsen en technische infrastructuur zijn van groot belang voor het HKU-onderwijs en -onderzoek. Het ECT adviseert over de zinvolle aanschaf van materiaal en hardware voor de werkplaatsen, studio's en zalen.


Behalve apparatuur gaat het om de kennis van medewerkers. Door samenwerking te organiseren en collega's bij elkaar te brengen, kunnen we actuele technologie verankeren binnen de organisatie.