HKU


Postdoc-onderzoeker Falk Hübner onderzoekt de reeds bestaande soorten onderzoeksmethodologie binnen HKU en ontwikkelt een gedeelde visie over het ontwerp van dergelijke methodologie.

Het tweejarige postdoc-onderzoeksproject Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek op HKU verkent de verschillende soorten onderzoeksmethodologie in het bestaande onderzoek van HKU. Net als zijn postdoc-collega Arja Veerman is Falk Hübner in zekere zin een wegbereider voor het HKU-onderzoek van de toekomst.


Het onderzoek van Hübner vat deze methodologieën in een samenhangend kader en ontwikkelt deze verder tot een ontwerpmethode in de context en het discours van artistiek onderzoek. Dat omvat het huidige onderzoek door lectoraten en andere onderzoeksprogramma’s en de pedagogiek van onderzoeksbegeleiding van studenten.

Kwaliteit van onderzoeksprocessen verhogen

De hypothese is dat de kwaliteit van onderzoeksprocessen, -uitkomsten en -impact door een geavanceerde benadering van onderzoeksontwerp in de kunsten aanzienlijk kan worden verhoogd. Het doel is niet om alle verschillende benaderingen tot één manier van onderzoek doen samen te brengen. Het gaat juist om het ontwikkelen van een gedeelde visie over het ontwerp van onderzoeksmethodologie.

Het project bestaat uit vier fasen:


  • Conceptueel-ethisch-filosofische kadering
  • Ontwikkeling van een methodologisch model
  • Inbedding in het onderzoek van HKU
  • Kennisdeling/disseminatie

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek gebeurt door middel van gesprekken/interviews, observatie, theoretische reflectie en de praktijk van de postdoc zelf: dit betreft zowel zijn onderwijs- en begeleidingspraktijk, als zijn artistieke onderzoekspraktijk in het project In Search of Stories van het lectoraat Performatieve Maakprocessen en actieve deelname aan de Werkplaats Muzische Professionalisering van het lectoraat Kunst en Professionalisering.


Bij de onderzoeksactiviteiten zijn vele HKU'ers betrokken. De postdoc leidt het proces, maar werkt geenszins alleen: hij werkt nauw samen met de betrokken docenten en onderzoeksbegeleiders op de diverse opleidingen, het Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering en de HKU onderzoekseenheid, waaronder ook de andere postdoc-onderzoeker op het gebied van Methodologie Maakonderzoek.


Het onderzoek heeft met name impact op de manier waarop toekomstig praktijkonderzoek aan HKU wordt aangepakt en op de didactiek van onderzoeksmethodologie. De ambitie is daarnaast om de bevindingen toegankelijk te maken voor het bredere, (inter)nationale kennisdomein.