HKU

Hoe doe je onderzoek in de context van het maken? Hoe bouw je bruikbare kennis over maakprocessen op? Dat onderzoekt postdoc-onderzoeker Arja Veerman.

Veel van de kennis die kunstenaars en creatief ontwerpers gebruiken is aan den lijve verbonden en impliciet. Doel van dit onderzoek is om een methodologie voor maakonderzoek te ontwikkelen die dergelijke processen zichtbaar maakt en die bruikbaar is voor zowel de creatieve praktijk als het maakonderwijs.


Als we de impliciete kennis waarnaar we op zoek zijn effectief willen ontsluiten en gebruiken, hebben we een methodologie nodig die inspeelt op het zichtbaar maken van maakprocessen. Het is noodzakelijk om hierin samen te werken met zowel maakonderzoekers als makers uit de creatieve praktijk.


Om verbindingen te kunnen leggen tussen de maakpraktijken en het maakonderwijs is het wenselijk dat deze makers ook docent zijn, of tenminste werkzaam zijn voor de educatieve praktijk. In dit onderzoek wordt daarom samengewerkt met makers-docenten van vier verschillende HKU-schools: HKU College, HKU Design, HKU Muziek en Technologie en HKU Beeldende Kunst.

Centrale vraagstelling

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is: Welke methodologie maakonderzoek kan worden afgeleid uit de staande praktijken van maakonderzoek, waarin onderzoek voor, door en naar maakprocessen wordt gedaan?


De aanpak van dit onderzoek is ontwerpend van aard. Het onderzoek volgt een cyclisch proces, waarbij de ontwikkeling van een methodologie maakonderzoek de focus is. Er wordt gewerkt van klein naar groot, van lokaal naar interlokaal.


Vanuit de onderzoeksgebieden en het onderwijs van HKU naar het landelijke kunstonderwijs en mogelijk daarbuiten. Met verwevenheid van onderzoek en onderwijs. Als opbrengst wordt naast het bijdragen aan een methodologie maakonderzoek, een bundeling van werkvormen, casuïstiek en tools opgeleverd voor gebruik in het onderwijs.

Arja Veerman

Mail: arja.veerman@hku.nl