HKU
Het programma voor postdoctorale onderzoekers aan HKU richt zich in 2019-2021 op de methodologie van onderzoek in de kunsten.

Hoe doe je dat eigenlijk, onderzoek naar de praktijk van kunst en creativiteit? Wat levert het op en hoe versterken de bevindingen en resultaten het onderwijs? Om antwoorden te formuleren op deze vragen, heeft HKU twee postdoc-onderzoekers aangesteld.


Zij dragen bij aan een verdere explicitering van methodologische aspecten van kunstonderzoek. Aan het einde van deze periode heeft HKU antwoorden geformuleerd op bovenstaande vragen en is onderzoek nog steviger verankerd in ons kunstvakonderwijs.


De twee postdoc-onderzoekers binnen HKU zijn Falk Hübner en Arja Veerman. Ze voeren onderzoek uit, maar geven ook onderwijs. Deze werkwijze sluit aan op de ambitie van HKU om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken.


De huidige postdoc-posities zijn toegekend binnen de regeling bij Regieorgaan SIA die de onderzoekscapaciteit van hogescholen verder versterkt.

Onderzoek Falk Hübner

Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek op HKU van Falk Hübner is vanuit het lectoraat Performatieve Maakprocessen ontwikkeld in samenwerking met de schools HKU Utrechts Conservatorium, HKU Theater en het lectoraat Kunst en Professionalisering. In dit onderzoek wordt onder andere een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeksmethodologieën binnen HKU: hoe laten die zich vergelijken en hoe verrijken ze elkaar?


Ook ontwerpt Hübner een model voor uitwerken, testen en doorontwikkelen van een onderzoeksvoorstel dat bruikbaar is voor andere onderzoekers, maar juist ook voor Masterstudenten en onderzoeksbegeleiders op de verschillende schools.

Lees verder

Onderzoek Arja Veerman

Het postdoc-voorstel Methodologie Maakonderzoek van Arja Veerman is geschreven vanuit het werk van het lectoraat Research in Creative Practices met de schools HKU Beeldende Kunst, HKU College, HKU Design en HKU Muziek en Technologie.


Veerman richt zich met haar onderzoek op het brede palet aan onderzoek en onderzoeksonderwijs aan HKU. Ze onderzoekt welke kenmerken en methodieken van onderzoek resultaten opleveren waar makers en docenten in het kunstonderwijs iets mee kunnen.

Lees verder

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar het onderzoek en de verbinding met het onderwijs in het voorstel van Arja Veerman of Falk Hübner, lees dan de samenvatting van hun onderzoeksvoorstel op hun eigen pagina's.


Ben je op zoek naar advies of ondersteuning op het gebied van maakonderzoek? Mail dan naar Debbie Straver van het Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering (debbie.straver@hku.nl).


In de (Engelstalige) Research Newsletter van HKU doen Falk en Arja geregeld verslag  van hun onderzoek. Schrijf je hier in om deze nieuwsbrief te ontvangen. Falk heeft ook een eigen blog als maker/onderzoeker.