HKU

Het Expertisecentrum voor Onderzoek, Innovatie en Internationalisering maakt praktijkgericht kunstonderzoek mogelijk en draagt zorg voor (internationaal) relatiebeheer.

Research Newsletter

Blijf op de hoogte van resultaten, kansen en ontwikkelingen.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Advies bij onderzoek en kennisverspreiding

Het expertisecentrum helpt bij kennisverspreiding, organiseert kwaliteitszorg en bereidt onderzoeksbeleid voor. Het centrum adviseert lectoren en onderzoekers ook over hoe ze hun resultaten kunnen delen met docenten, studenten en de buitenwereld.


Kennis delen gebeurt onder andere door middel van conferenties, evenementen, workshops, nieuwsberichten en de Engelstalige Research Newsletter. De lectoraten hebben eigen pagina's waar hun onderzoek aandacht krijgt.

Bezoek de pagina's van de HKU-lectoraten

Fondsenwerving en acquisitie

Het expertisecentrum beschikt over kennismanagers voor de acquisitie van innovatief praktijkonderzoek. Kunstenaars en ontwerpers van HKU zijn steeds vaker werkzaam in andere sectoren dan alleen de kunstwereld. Zij gebruiken ontwerpprincipes om bestaande processen te vernieuwen en te verbeteren.


Het Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering coördineert dergelijke trajecten met partners die creatieve vernieuwing zoeken. Medewerker of onderzoeker van HKU? Bekijk dan de mogelijkheden op de medewerkersportal.

Bekijk mogelijkheden voor fondsenwerving (medewerkers)

Innovatie Studio

De Innovatie Studio gaat innovatieve projecten aan met partners buiten HKU en koppelt deze waar mogelijk aan onderwijs en onderzoek binnen de instelling. Daarbij betrekt de studio excellente studenten, medewerkers en onderzoekers.


Ontwerpdenken wordt ingezet in diverse domeinen buiten de kunsten (onderwijs, zorg, duurzaamheid) om complexe vraagstukken op te lossen. Voor studenten een prachtige gelegenheid hun creativiteit in te zetten in een nieuw toepassingsgebied en nieuwe werkvelden te ontsluiten.

Ontdek de Innovatie Studio

Internationalisering en relatiebeheer

Kunstonderzoek vindt plaats in een internationale context. Daarom is het centrum medeverantwoordelijk voor het aangaan van samenwerking met instellingen in het buitenland en het onderhouden van relaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Meer weten:

Lees meer over internationalisering

Medewerkers en contact

 • Marjanne Paardekooper, Directeur
 • Lisette Boeren, Plv. directeur, Portefeuille internationalisering
 • Debbie Straver, Portefeuille onderzoek
 • David Crombie, EU-onderzoeksstrategie
 • Suzan Klaver, Kwaliteitszorg onderzoek, publicatie en disseminatie
 • Benno Vogt, Medewerker projectsubsidies
 • Martijn van Best, Communicatie expertisecentra
 • Elise van Berkel, Managementassistent

Coördinatie internationalisering

 • Annelie Prins
 • Jet Vos
 • Liliana Castillo

Innovatie Studio

 • Willem Jan Renger (hoofd)
 • Ina van der Brug
 • Niels Keetels
 • Micah Hrehovcsik
 • Valentijn Muijrers
 • Meindert Ekkelenkamp
 • Friso Booij
 • Mikal van Leeuwen

Postdoc-onderzoekers


Tel: +31 (0)30-2091509

E-mail: cvoi@hku.nl


Bezoekadres: Nieuwekade 1 (Lokaal 1.44), 3511 RV Utrecht


Postadres: HKU t.a.v. Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie, Postbus 1520, 3500 BM Utrecht