HKU

Het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie (CvOI) draagt zorg voor internationalisering en relatiebeheer van HKU.

Relatiebeheer

CvOI bouwt namens HKU aan strategische relaties en netwerken op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit betreft relaties met (semi-)overheden, bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).


CvOI heeft onder andere deelgenomen aan initiatieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, EP NUFFIC en de Provincie Utrecht in het buitenland, met name Azië en Oost-Afrika. Vooral in Zuid-Korea, Japan en China is een nauwe samenwerking gegroeid op het gebied van gaming en economische en culturele promotieactiviteiten tussen HKU en vergelijkbare instellingen in deze landen.

Buitenlandbeleid

CvOI is verantwoordelijk voor beleidsadvisering, coördinatie en de begeleiding van internationalisering binnen HKU. Iedere HKU-locatie heeft een coördinator internationalisering die door CvOI wordt aangestuurd. Het centrum draagt bij aan de inhoudelijke en financiële stimulering en inbedding van internationalisering in de schools.


Zowel schools als andere expertisecentra kunnen een beroep doen op instrumenten als het vertaalbudget en het stimuleringsbudget dienstreizen die zijn ondergebracht bij CvOI. Bij de coördinatie van internationalisering werkt het centrum nauw samen met Onderwijs- en Studentzaken (OSZ).

Naar de pagina 'Internationaal'

Bekijk deze pagina voor meer info over internationalisering, internationale netwerken, Erasmus+ en meer.

Lees verder