HKU

De experts van het centrum ontwerpen didactiek, stimuleren talent en ontwikkelen trainingsaanbod.

Blijf op de hoogte!

Twee maal per jaar verstuurt het Expertisecentrum Educatie een nieuwsbrief met de laatste cursussen, trainingen en andere relevante zaken. Meld je nu aan!

Het Expertisecentrum Educatie van HKU houdt zich bezig met de ontwikkeling van kunstenaars als docent, het stimuleren van talentontwikkeling en onderwijsontwerp met ruimte voor samenwerking, experiment en differentiatie.


Het centrum vertaalt de kennis afkomstig van ontwikkelprogramma’s en lectoraten naar een trainingsaanbod voor docenten. Het centrum ontwikkelt cursussen en trainingen in samenwerking met interne en externe partijen zoals onderwijsinstellingen, culturele instellingen en bedrijven.


Als samenwerkende experts werken we aan de kwaliteit en innovatie van onderwijs. Didactiek die (mede) door het centrum is ontwikkeld, vindt haar weg naar de docentopleidingen van HKU. Met onze ontwikkelprogramma's, lerende netwerken en trajecten fungeren wij als 'living lab' in de (kunst)educatie.

Contact

Bel tijdens kantooruren met Vanesse de Graaff: 030-2091653. expertisecentrumeducatie@hku.nl

Facebook