HKU

De experts van het centrum ontwerpen didactiek, stimuleren talent en ontwikkelen trainingsaanbod.

Het Expertisecentrum Educatie van HKU ontwikkelt en deelt kennis over leren en doceren in het kunstonderwijs. De kennisontwikkeling vindt vooral plaats binnen de ontwikkelprogramma's en lectoraten. Het verspreiden van die kennis gebeurt onder andere via ons uitgebreide trainingsaanbod voor docenten.


Het centrum ontwikkelt cursussen en trainingen in samenwerking met interne en externe partijen zoals onderwijsinstellingen, culturele instellingen en bedrijven.


Als samenwerkende experts werken we aan de kwaliteit en innovatie van onderwijs. Didactiek die (mede) door het centrum is ontwikkeld, vindt haar weg naar de docentopleidingen van HKU. Met onze ontwikkelprogramma's, lerende netwerken en trajecten fungeren wij als 'living lab' in de (kunst)educatie.

Contact

Bel tijdens kantooruren met Vanesse de Graaff: 030-2091653. expertisecentrumeducatie@hku.nl

Blijf op de hoogte!

Twee maal per jaar verstuurt het Expertisecentrum Educatie een nieuwsbrief met de laatste cursussen, trainingen en andere relevante zaken.

Meld je nu aan!

Facebook