HKU

Ludodidactiek betekent onderwijs op basis van spelprincipes. Het doel is leerlingen en studenten intrinsiek te motiveren, waarbij de docent gebruik maakt van methodieken uit videogames en andere spellen.

HKU wil kennis over Ludodidactiek verdiepen, toetsen en verspreiden. Dat doen we met lezingen, trainingen en bijeenkomsten binnen en buiten HKU. Er is veel belangstelling voor vanuit de onderwijswereld. Daarom zet het ontwikkelprogramma vooral in op twee zaken:


  • Capaciteitsvergroting: het opleiden van experts op het gebied van Ludodidactiek

  • De ontwikkeling van educatieve producten die professionals kunnen inzetten in het onderwijs

De ontwikkeling van Ludodidactiek wordt aangejaagd vanuit de Master Kunsteducatie van HKU. Docenten, studenten en alumni van deze master werken hierin nauw samen.

Doel van het programma

Digitalisering zorgt voor nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren. Traditioneel onderwijs kan in vergelijking daarmee soms wat saai lijken. Het ontwikkelprogramma Ludodidactiek helpt nieuwe leervormen op basis van spelprincipes en andere vormen van 'digitale geletterdheid' toe te passen in het onderwijs, met als start het kunstonderwijs.


Typisch voor Ludodidactiek is dat:

  • kunstkennis en -vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
  • de rol van de docent verandert in die van spelleider of -ontwerper
  • de rol van de student verandert in die van speler
  • de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat ze helpt de leerdoelen te halen
  • er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel

Belangrijke nuance is dat de methodieken weliswaar zijn ontwikkeld op basis van gameprincipes, internet en social media, maar dat het resultaat niet per se digitaal of elektronisch is. Spelprincipes kun je op honderden manieren toepassen.

Activiteiten

Om Ludodidactiek verder te ontwikkelen, zijn experts nodig. Niet iedereen in een docententeam hoeft zich in de didactiek te specialiseren om deze te kunnen gebruiken. Als enkele teamleden zich erin willen verdiepen en ermee willen experimenteren, dan kan dit al veel vernieuwing binnen een onderwijsomgeving op gang brengen.


HKU biedt geregeld introductieworkshops Ludodidactiek aan voor docenten. Wie zich daarna verder wil verdiepen in de toepassing van gameprincipes of zelf een prototype wil ontwerpen voor zijn onderwijs, heeft hier een half jaar voor nodig. We adviseren om de module Ludodidactiek in de Master Kunsteducatie te volgen of je in te schrijven voor het leertraject Ludodidactiek.

De experts van het ontwikkelprogramma presenteren Ludodidactiek daarnaast op verschillende manieren:


Zomercursus

Samen met gamebedrijf IJsfontein organiseert HKU de zomercursus Ludodidactiek. Docenten uit alle sectoren van het onderwijs kunnen deelnemen, maar ook trainers, educatoren en onderwijsontwikkelaars die op zoek zijn naar nieuwe vormen van onderwijs en kennisdeling.
Kennisuitwisseling onder professionals met ervaring in Ludodidactiek

Professionals met ervaring in Ludodidactiek blijven zich ontwikkelen, schaven hun educatieve producten bij en doen graag inspiratie op bij collega’s. Voor hen is er de pioniersgroep Ludodidactiek en kunstonderwijs.


In korte clips laten zien wat Ludodidactiek is

Korte clips laten nieuwe toepassingen zien. Een voorbeeld hiervan is de clip van het museumspel Tell your Art Tale van Eva den Heijer.
Kennisuitwisseling op relevante bijeenkomsten

Buiten HKU presenteren de experts Ludodidactiek hun kennis op relevante onderwijspodia. Een voorbeeld daarvan is het symposium skills21kunst, over de toekomst van het kunstonderwijs.


Daarnaast wordt nieuwe kennis getoetst in workshops met partners van cultuurprofielscholen in de regio Utrecht, met de OMO-scholengroep uit Noord-Brabant en met onderwijsexperts zoals Simon Ettekoven.

Programmaleider Evert Hoogendoorn

Contact

Neem voor meer informatie over het ontwikkelprogramma contact op met Vanesse de Graaff: 030-2349552. E: expertisecentrumeducatie@hku.nl.

Ondersteunende projecten en publicaties

Het ontwikkelprogramma Ludodidactiek ondersteunt twee aanverwante projecten:

Play Learning en Visuele didactiek. Het eerste gaat over de inzet van spel bij studieloopbaanbegeleiding, het tweede over de inzet van illustraties (tekeningen) in het onderwijs.


Kennis van Play Learning wordt gedeeld in een aparte learning community én in een leertraject:

  • The Play Learning Community
  • Studieloopbaanbegeleiding met behulp van gameprincipes