HKU

Het ontwikkelprogramma Kunst en Taal zet het belang van effectief (schriftelijk) taalgebruik op de agenda binnen HKU.

Klik op de afbeelding hieronder om de digitale versie van de publicatie 'Over Taal' te downloaden.

Doel van het programma

Websites, blogs, Facebook, Whatsapp: juist in het digitale tijdperk is taal in toenemende mate van belang. Dat is in het kunstonderwijs niet anders. Studenten en afgestudeerden moeten creatief en effectief kunnen samenwerken met mensen binnen en buiten HKU en taal is daarvoor een belangrijk instrument.


Om goed over je werk te kunnen communiceren, moet je woordkeuze nauwkeurig zijn, zodat jouw beeld klopt in je eigen hoofd en in het hoofd van de ander. Vaktaal vergroot je denkkader en hoe groter je woordenschat, hoe preciezer jij je werk kunt duiden.


Vanuit deze overtuiging zoekt het ontwikkelprogramma Kunst en taal naar antwoorden op twee vragen:


  • Hoe zorgen we ervoor dat iedere HKU-student hbo-taalvaardig afstudeert? Een taalvaardige hbo-student kan de spelling en grammaticaregels goed toepassen, weet welke stijl en toon wanneer passend zijn en kan ze adequaat toepassen.
  • Hoe krijgen studenten en docenten meer grip op de specifieke taal die bij hun discipline hoort – oftewel op de taal die binnen hun eigen HKU-school wordt gebruikt?

Activiteiten

Binnen het ontwikkelprogramma vindt een aantal activiteiten plaats dat kan helpen bovenstaande vragen te beantwoorden:


Digitale taaltoolbox

Deze toolbox bevat taaloefeningen die docenten kunnen inzetten in hun onderwijs. De oefeningen helpen studenten wanneer ze vastzitten of vast dreigen te raken, te reflecteren en te onderzoeken, hun taal te ordenen en anderen te raken of overtuigen.


Taal in kaart op HKU
Om te ontdekken hoe HKU meer grip krijgt op het taalgebruik binnen verschillende disciplines, is de taal van HKU in kaart gebracht door interviews met docenten en studenten. Dat heeft geleid tot het boekje Over Taal, dat digitaal als PDF beschikbaar is.


Kennisuitwisseling

Een symposium, taaltoolbox en taalambassadeurs. In november 2016 organiseerde HKU het eerste symposium over taal in je beroepspraktijk.


Taalambassadeurs

Daarnaast is er per HKU-school een taalambassadeur (persoon en/of balie) ingericht. De taalambassadeurs spreken elkaar geregeld om kennis en ervaring uit te wisselen.


Taalbalie

Bij HKU Kunst en Economie is een balie ingericht waar docenten en studenten met hun taalvragen terecht kunnen. Ook kunnen dyslectische studenten zich melden bij de HKU-decanen voor extra ondersteuning.

Programmaleider Corrie Nagtegaal

Contact

Neem voor meer informatie over het ontwikkelprogramma contact op met Vanesse de Graaff: 030-2349552 of expertisecentrumeducatie@hku.nl.

Ondersteunende projecten en publicaties

Adviesrapport ‘Vaart met Taalvaardigheid, Nederlands in het hoger onderwijs’ (2015). Een advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Via www.hogeschooltaal.nl kunnen studenten taalachterstanden wegwerken. Het programma kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van het reguliere taalvaardigheids-programma in het hoger onderwijs. HKU heeft dit bijspijkerprogramma breed geïmplementeerd.