HKU

Bekijk de presentaties, bevindingen en evaluaties die het resultaat zijn van activiteiten van het Expertisecentrum Creatieve Technologie.

Het delen van kennis over actuele technologie is van groot belang voor de continu professionalisering van medewerkers en collega's binnen HKU. Via workshops, seminars en evenementen delen we de kennis die onder andere tijdens de FutureLabs is ontwikkeld.


De kennis uit zich in de aanschaf van bepaalde hardware en ontwikkelde software en publicaties in tekst en beeld, bijvoorbeeld via een platform als GitHub. Doelgroepen zijn de (omgeving van) HKU als geheel, maar vooral specifieke schools en werkplaatsen.


De resultaten en verslagen zijn toegankelijk voor medewerkers van HKU via de medewerkersportal (inloggen vereist).

Contact

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen over kennisdeling? Neem contact op via creatievetechnologie@hku.nl