HKU

Het centrum adviseert over de zinvolle aanschaf van materiaal en hardware voor de werkplaatsen, studio’s en zalen.

De werkplaatsen en technische infrastructuur zijn van groot belang voor het HKU-onderwijs en -onderzoek. Het Expertisecentrum Creatieve Technologie (ECT) adviseert werkplaatsmedewerkers en beheerders van de verschillende studio's over de zinvolle aanschaf van materiaal en hardware.

Kennisdeling verankeren

Behalve apparatuur gaat het om de kennis van medewerkers. Door samenwerking te organiseren en collega's bij elkaar te brengen, kunnen we actuele technologie duurzaam inzetten binnen de instelling en kennisdeling verankeren binnen de organisatie.


Dit alles vraagt om een gezonde wisselwerking tussen de schools, locaties, werkplaatsen en de computerdienst. Als ECT willen wij samen met andere afdelingen de facilitaire infrastructuur verbeteren.

Werkplaatsen

De HKU-locaties hebben verschillende werkplaatsen waar studenten onder begeleiding kunnen werken aan hun projecten. Het Expertisecentrum Creatieve Technologie ondersteunt en adviseert over aanschaf en onderhoud van machines en materialen.

Bekijk het overzicht van werkplaatsen

Contact

Neem contact op met het Expertisecentrum Creatieve Technologie via creatievetechnologie@hku.nl