HKU

Het centrum adviseert over de zinvolle aanschaf van materiaal en hardware voor de werkplaatsen, studio’s en zalen.

De werkplaatsen en technische infrastructuur zijn van groot belang voor het HKU-onderwijs en -onderzoek. Het Expertisecentrum Creatieve Technologie (ECT) adviseert werkplaatsmedewerkers en beheerders van de verschillende studio's over de zinvolle aanschaf van materiaal en hardware.


Behalve apparatuur gaat het om de kennis van medewerkers. Door samenwerking te organiseren en collega's bij elkaar te brengen, kunnen we actuele technologie duurzaam inzetten binnen de instelling en kennisdeling verankeren binnen de organisatie.


Dit alles vraagt om een gezonde wisselwerking tussen de schools, locaties, werkplaatsen en de computerdienst. Als ECT willen wij gezamenlijk tot een verbeterde aanpak komen van de facilitaire infrastructuur.

FLOW werkplaatsconferentie

Jaarlijks vindt de conferentie FLOW plaats voor alle medewerkers van de werkplaatsen, studio's en zalen van HKU. Een boeiend programma waarin we nieuwe technieken en werkwijzen onderzoeken, de rol van de werkplaatsen in de schools bespreken en leren van elkaars ervaring.


HKU-medewerkers lezen meer over FLOW op de medewerkersportal (inloggen vereist).