HKU

Het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap stimuleert ondernemerschap onder studenten, alumni en docenten.

Ondernemende houding ontwikkelen

Werken in de kunsten en creatieve industrie vereist meer dan ooit de vaardigheid over de grenzen van de eigen beroepspraktijk te kunnen kijken. Niet iedere kunststudent wordt ondernemer, maar iedere kunststudent moet over ondernemende kwaliteiten beschikken!


Van studenten en afgestudeerden vraagt dit een open houding, aanpassings-vermogen, strategisch inzicht en bovenal een actieve, ondernemende houding. Het Centrum voor Creatief Ondernemerschap heeft als doel studenten en alumni deze vaardigheden te helpen ontwikkelen.

Ontmoetingsplek en leeromgeving

Het centrum biedt een ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers, alumni en bedrijven op zoek naar een ondernemende leeromgeving. Er is ruimte voor méér dan alleen het economisch perspectief: er is ook aandacht voor de maatschappelijke betekenis, sociaal ondernemerschap en innovatief denken.


We zoeken nadrukkelijk partnerschappen binnen en buiten Utrecht en we koppelen onderwijs aan bedrijvigheid wanneer dit beiden kan versterken.

Evenementen en activiteiten

Het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap organiseert geregeld evenementen, workshops, inloopspreekuren en ontmoetingen met alumni, zoals:


Passie & Poen

Tijdens Passie & Poen schuiven studenten en recent afgestudeerden aan tafel bij experts en ervaren alumni met al hun vragen over geld.


START!

Studenten en alumni nemen deel aan verdiepende workshops over de basics van het starten voor jezelf. Ze gaan naar huis met nieuwe tools om in te zetten. Kijk voor meer informatie over de volgende START! op facebook.

Brood op de plank

Een terugkerend ontbijt waar studenten, alumni en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en een boterham kunnen eten. eerste editie in 2017!


Entrepreneurial Learning Experience

Onderdeel van het Festival of Entrepreneurial Learning (FOEL), gericht op docenten ondernemerschap met interesse in nieuwe didactieken, tools en het ontwerpen van een activerende leeromgeving.Contact

Arlette Kerkhof, directeur


Ingrid Mooy, projectleider


Tom van de Wetering, projectmedewerker ondernemende leeromgeving


Zoé Daemen, projectmedewerker Loket HKU


Tijmen Lohmeijer, HKU-café


centrumondernemerschap@hku.nl

Facebook