HKU

Het centrum stimuleert creatief aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bovenal een actieve, ondernemende houding.

Werken in de kunsten en creatieve industrie vereist meer dan ooit de vaardigheid over de grenzen van de eigen beroepspraktijk te kunnen kijken. Niet iedere kunststudent wordt ondernemer, maar iedere kunststudent moet over ondernemende kwaliteiten beschikken.


Het Expertisecentrum voor Creatief Ondernemerschap heeft als doel studenten, docenten en alumni deze vaardigheden te helpen ontwikkelen.


Er is ruimte voor méér dan alleen het economisch perspectief: er is ook aandacht voor de maatschappelijke betekenis, sociaal ondernemerschap en innovatief denken. We zoeken nadrukkelijk partnerschappen binnen en buiten Utrecht en we koppelen onderwijs aan bedrijvigheid wanneer dit beiden kan versterken.

Wat we doen

Het centrum biedt met Loket HKU een on- en offline omgeving waar studenten, alumni en medewerkers terecht kunnen met vragen over ondernemerschap.


HKU X is een ondernemende leergemeenschap voor starters binnen HKU. HKU X helpt studenten en alumni structureel met de eerste learning episodes van ondernemen binnen creatieve crossovers. HKU X fungeert hiermee als pre-incubator: tijd en ruimte die HKU'ers gebruiken om te ontdekken welke vorm van ondernemerschap bij ze past en in hoeverre hun project ‘startup ready’ is of kan worden.


hku café organiseert informele ontmoetingen voor en door studenten met als doel het bouwen aan een sterke ondernemende en cross-disciplinaire studentencommunity.


Tijdens Alumni-voor Alumni Meetups delen oud-studenten en vers afgestudeerden ervaringen. De meetups dragen bij aan het versterken van de alumni-community.

Kennishub voor creatief ondernemerschap

Het expertisecentrum jaagt kennisontwikkeling aan op het gebied van de veranderende arbeidsmarkt voor creatieve professionals, ondernemende leeromgevingen en -attitudes. Het centrum werkt samen met het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie.

 

Het centrum deelt bestaande expertise met studenten, alumni, de schools en het werkveld. Daarbij bouwen we voort op eerder onderzoek en bevindingen binnen het internationale discours.


Wie is wie?

  • Arlette Kerkhof, directeur
  • Ingrid Mooy, projectleider
  • Tom van de Wetering, projectmedewerker ondernemende leeromgeving
  • Lotte Walrave, Community Manager HKU X
  • Tijmen Lohmeijer, hku café

centrumondernemerschap@hku.nl