HKU

De leergemeenschap 'Flexibilisering' onderzoekt hoe studenten hun eigen onderwijstraject zelf kunnen kunnen samenstellen.

Steeds meer studenten hebben behoefte aan een flexibel onderwijstraject, waar ze zelf hun leerroute bepalen en meer vrijheid hebben in het inrichten van hun tijd. Tegelijk hebben creatieven in het werkveld behoefte aan verdiepend aanbod voor bij- en nascholing, maar hebben zij vaak geen tijd voor een voltijdstudie.


Het Centrum Leven Lang Leren heeft de leergemeenschap 'Flexibilisering' opgericht om te onderzoeken hoe HKU aan deze veranderende behoeften tegemoet kan komen. Daarbij kijken we naar bestaande kansen, maar doen we ook aanbevelingen voor eventuele herinrichting van (delen van) het curriculum.

Minoren, keuzemodules en flexibele studieroutes

Iedere school of opleiding van HKU heeft eigen ideeën bij flexibilisering. Het Centrum ondersteunt bij het vormgeven en toetsen van die ideeën en brengt de betrokkenen bij elkaar voor afstemming en evaluatie. Mogelijke resultaten zijn een verdere flexibilisering van bestaande studieroutes, uitbreiden van het aanbod aan minoren, interdisciplinaire uitwisseling van keuzemodules en meer internationale mobiliteit.

Deelnemers aan deze leergemeenschap werken aan hun eigen ontwerpvraagstuk vanuit de flexibiliseringsagenda van hun opleiding of organisatie-onderdeel. We wisselen bestaande (landelijke) voorbeelden uit en maken gebruik van verschillende meetinstrumenten om onze ambities inzichtelijk en realistisch te maken.

Professionalisering van de student staat centraal

Flexibilisering is geen doel op zich: de ontwikkeling en professionalisering van de student staat centraal. Omdat flexibilisering het nodige vergt van de organisatie en van medewerkers (denk aan beschikbaarheid, expertise en verplaatsen in verschillende doelgroepen) vereist deze ontwikkeling ook gedegen onderzoek en begeleiding. Daarvoor zorgt het Centrum en de programmaleider.

Programmaleider