HKU

Wat betekent de veranderende samenleving concreet voor het onderwijs en onderwijsinnovatie? De leergemeenschap Connected Making II bijt zich vast in deze vraag.

In deze leergemeenschap onderzoeken we de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijs(innovatie). Dat doen we door maak- en ontwerponderzoek te verrichten naar nieuwe onderwijsvormen.


Doel is nieuwe verbindingen aangaan met partners om wendbaar en toekomstbestendig onderwijs te maken. Onderwijs waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk relevante makers midden in de samenleving.

Programmaleider