HKU

De leergemeenschappen van HKU dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijs- en beroepspraktijken.

In de leergemeenschappen werken didactisch experts aan vernieuwende onderwijspraktijken die aansluiten bij de veranderende leerbehoeftes van nieuwe en bestaande doelgroepen. De deskundigen ondersteunen bij de implementatie van de Leven Lang Leren-pilots die we vanuit het centrum in samenwerking met de schools uitvoeren.

Ondersteunen en begeleiden

Iedere leergemeenschap heeft een programmaleider die verantwoordelijk is voor de inhoud en fungeert als aanspreekpunt voor schooldirecteuren, studieleiders en docenten. Vanuit het centrum zorgen de programmaleiders voor onderwijskundige ondersteuning, begeleiding van docenten bij het opdoen van nieuwe vaardigheden en het ontsluiten en delen van resultaten.


In de leergemeenschappen werken we samen met HKU-docenten en medewerkers van onderwijsondersteunende diensten, professionals van buiten, onze studenten, lectoraten en expertisecentra.

Contact

E-mail: levenlangleren@hku.nl

Telefoon: 030-209 16 53