HKU

HKU ontwikkelt onderwijs voor (creatieve) professionals in alle fasen van hun carrière. Het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie ondersteunt daarin.

'Leven lang leren' is een belangrijk thema voor de onderwijsinnovatie van HKU. HKU wil niet alleen plek bieden aan voltijd hbo-studenten, maar met een flexibel en divers onderwijsaanbod ook ruimte bieden aan werkende (creatieve) professionals.


Samen met de HKU-schools werkt het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie aan een gevarieerd onderwijsaanbod voor doelgroepen met uiteenlopende leerbehoeftes. Onderwijskundig ontwerpers werken samen met de schools in het ontwikkelen van dit aanbod. Zij adviseren of begeleiden docenten en docententeams bij curriculumvernieuwingen en dragen bij aan beleid op deze thema’s, bijvoorbeeld over minoren.

Kennisontwikkeling

Ook ontwikkelt en deelt het Centrum kennis op het gebied van leven lang leren, flexibilisering en onderwijsinnovatie. Het Centrum heeft voor een aantal thema's learning communities samengesteld die bestaan uit professionals uit het werkveld, docenten, alumni, leden van de examencommissie, de onderwijsorganisatie en het management.


Deelnemers stappen in met een eigen ontwerp- en onderzoeksvraag in relatie tot hun dagelijkse werkpraktijk zoals maken, onderwijs, management of ondersteuning. Ieder jaar stellen we deze thema’s en groepen opnieuw samen.


Het centrum is ook verantwoordelijk voor de HKU Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (Inclusief de Basis Kwalificatie Examinering) en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE).

Contact

E-mail: levenlangleren@hku.nl

Telefoon: 030-209 16 53

Wie is wie?

  • Hanke Leeuw, directeur en onderwijskundig ontwerper
  • Marlies Dorigo, leren en onderwijs
  • Vanesse de Graaff, management assistent
  • Corrie Nagtegaal, leren en onderwijs
  • Margit Arts, onderwijskundig ontwerper
  • Roel Verberk, onderwijskundig ontwerper
  • Martijn van Best, communicatiemedewerker
  • Marieke Lauwrier, kwartiermaker nieuwe doelgroepen