HKU

HKU ontwikkelt onderwijs voor creatieven in alle fasen van hun carrière. Het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie ondersteunt daarin.

'Een leven lang leren' is het belangrijkste idee achter de onderwijsinnovatie van HKU. Onze brede kijk op onderwijs betekent dat we niet alleen een plek zijn voor hbo-studenten, maar ook voor werkende (creatieve) professionals die zich willen blijven ontwikkelen.


Samen met de schools werkt het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie aan een divers onderwijsaanbod voor doelgroepen met uiteenlopende leerbehoeftes. Dat stelt studenten en docenten in staat hun leren en werken flexibeler in te richten.

Onderwijskundige experts begeleiden dit proces. Zij ondersteunen docenten en docententeams bij curriculumvernieuwing, organiseren cursussen en bieden trainingen aan in relatie tot onderwijsinnovatie. Ook onderzoekt het centrum de mogelijkheden van technology enhanced learning voor studenten die tijd- en locatie-onafhankelijk willen leren.


HKU bouwt daarmee aan leergemeenschappen rond nieuwe beroepspraktijken waarin professionals in alle fasen van hun carrière kennis en ervaring bijdragen.

Contact

E-mail: levenlangleren@hku.nl

Telefoon: 030-209 16 53