HKU

HKU ontwikkelt onderwijs voor creatieven in alle fasen van hun carrière. Het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie ondersteunt daarin.

'Leven lang leren' is het belangrijkste onderwijsinnovatietraject van HKU. HKU wil niet alleen een leerplek bieden aan hbo-studenten, maar met een flexibel en divers onderwijsaanbod ook een ruimte zijn voor het ontwikkelen van werkende (creatieve) professionals.

Samen met de HKU-schools werkt het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie aan een gevarieerd onderwijsaanbod voor doelgroepen met uiteenlopende leerbehoeftes. Dat stelt studenten en docenten in staat hun leren en werken flexibel in te richten.

Onderwijskundige experts begeleiden het ontwikkelen van het flexibele onderwijsaanbod binnen HKU. Zij ondersteunen docenten en docententeams bij curriculumvernieuwing, organiseren cursussen en bieden trainingen aan in relatie tot onderwijsinnovatie.

Daarnaast ondersteunt het Centrum een aantal Leergemeenschappen rond nieuwe beroepspraktijken bij HKU. Professionals in alle fasen van hun carrière kunnen hier kennis en ervaring bijdragen. In deze leergemeenschappen werken didactisch experts van het Centrum aan vernieuwende onderwijspraktijken die aansluiten bij de veranderende leerbehoeftes van nieuwe en bestaande doelgroepen.

Het centrum is ook verantwoordelijk voor de HKU Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en Senior Kwalificatie Examinering (SKE).

Contact

E-mail: levenlangleren@hku.nl

Telefoon: 030-209 16 53

Wie is wie?

  • Hanke Leeuw, directeur en onderwijskundig ontwerper
  • Marlies Dorigo, leren en onderwijs
  • Vanesse de Graaff, management assistent
  • Rob Philip, onderwijskundig ontwerper
  • Corrie Nagtegaal, leren en onderwijs
  • Margit Arts, onderwijskundig ontwerper
  • Roel Verberk, onderwijskundig ontwerper
  • Martijn van Best, communicatiemedewerker
  • Marieke Lauwrier, kwartiermaker nieuwe doelgroepen