HKU

Binnen HKU zijn vier expertisecentra verantwoordelijk voor praktijkonderzoek, innovatietrajecten en kennisontwikkeling.