HKU

Zoekt u de frisse inbreng van een jonge acteur, schrijver of decorontwerper? Of heeft u ondersteuning nodig bij het schrijven van een script of iemand die meedenkt hoe het publiek betrokken kan raken? Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn tot samenwerking.

Stage-, Project- of Werkvacature aanmelden

Aangemelde vacatures

Uw vacature is na aanmelding onmiddellijk terug te vinden in het Overzicht vacatures. Gebruik zo nodig het filter! Als studenten interesse hebben in uw vacature, zullen zij zelf contact met u opnemen.

Stage

Tijdens een Theaterstage werkt de student vaak als ‘assistent van’ of ‘onder de hoede van’ een professional uit het toekomstige werkveld. Het werk is vaak uitvoerend van aard en de werkplek is veelal bij de stage-instelling.

Tijdstip en duur

Er zijn verschillende momenten van stage met een verschillende stageduur tijdens de studie aan HKU Theater.


Begeleiding en beoordeling

De student legt zelf contact met een mogelijke stageverlener en onderhandelt ook zelf over de voorwaarden en mogelijkheden. De stagebegeleider van de opleiding is in die periode beschikbaar voor de student voor aanvullende informatie en ruggespraak. Vanaf het moment dat de stage begonnen is, informeert de student regelmatig zijn stagebegeleider over de voortgang. HKU werkt met een standaard stagecontract, waarin de verschillende afspraken tussen student, opleiding en stageverlener zijn vastgelegd.


Vergoeding

Studenten moeten voor hun stages vaak hun bijbaantjes opgeven. Daarom maakt een eventuele stagevergoeding deel uit van het stagecontract.


Contact

Voor meer informatie over stagemogelijkheden bij de verschillende opleidingen kunt u contact opnemen met de betreffende stagecoördinatoren:

Acting - Sabine Dehne
Interactive Performance Design - Hans Klein Schiphorst
Theatre Design - Rita Hoogland
Theatre and Education -Marco Oude Moleman
Writing for Performance - Laura de Groot

Project

U kunt studenten Theater de opdracht geven het concept te bedenken en de uitvoering te begeleiden van theatervoorstellingen, installaties, (urban, alternate reality) games en virtuele omgevingen. Zij kunnen dramateksten schrijven, decors ontwerpen en dramaworkshops geven.

Wat leren studenten in een project?

Belangrijk is dat studenten leren creatief te zijn binnen de door een opdrachtgever geformuleerde kaders. Studenten leren hoe ze hun netwerk opbouwen. Ze leren onderzoek doen, planningen maken, deadlines halen, begrotingen opstellen en budgetten beheren. Ze leren samenwerken en communiceren met de opdrachtgever.


Aanmelding en vergoeding
Nadat de uitgebreide opdrachtomschrijving ontvangen is, wordt er met het hoofd van de betreffende opleiding besproken of het artistiek inhoudelijk interessant genoeg is en of er studenten voor ingezet kunnen worden.

Het projectenbureau Xchange Theater stelt vervolgens een offerte op. Die wordt bepaald door het materiaalbudget, de groepsgrootte en de uren begeleiding docenten/projectenbureau.


Tijdstip en duur

Studenten werken zelfstandig of in projectgroepen (drie tot acht studenten) die vaak multidisciplinair zijn samengesteld. De opdracht kan variëren van 1-6 maanden.

Contact
Voor aanmeldingen en vragen kun je contact opnemen met Anne de Veij

Werk

Voor een aanvraag die niet als stage of project binnen het onderwijs past, maar wel inhoudelijk en wellicht ook financieel interessant is voor studenten of afgestudeerden, kan een vacature geplaatst worden.

Voorbeelden van vacatures:

- Voor kinderen een theaterproject organiseren tijdens een vakantiekamp
- Een theaterperformance tijdens uw evenement
- De vormgeving van uw website aanpassen
- Een theaterworkshop geven in een buurthuis
- Teksten schrijven voor uw bedrijfsmusical
- Een theatrale introductie van een nieuw plan voor uw organisatie
- De vormgeving van uw amateur-theaterproductie verzorgen

Profiel studenten

HKU Theater biedt diverse studies op het gebied van theater. Studenten worden acteurs, theatermakers, kostuum- en decorontwerpers, schrijvers voor theater, film of televisie, docent drama of ontwerper voor interactieve ervaringen.


Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn heel divers denk aan scholen, bedrijven, musea, organisaties en theatergroepen. Afgelopen jaar waren dit o.a.: theatergezelschap DOX, verzorgingshuis Rosa Spier Huis, Playful Arts Festival, het Nationaal Archief, Festival 2 Turven Hoog, Festival Tweetakt, Culturele Zondagen Utrecht en vele anderen.