HKU

Hier vindt u meer informatie over wat studenten van Muziek en Technologie voor u kunnen betekenen.

Vacatures aanmelden

Aangemelde vacatures

Benieuwd naar eerder aangemelde vacatures? Bekijk Overzicht vacatures. Gebruik zo nodig het filter!

Stage

Tijdstip en de duur

In het derde jaar maakt de stage een belangrijk onderdeel uit van het studiejaar. Tijdens de stage wordt de tot dan toe opgedane kennis en vaardigheden toegepast in de praktijk. De stage vindt plaats in de periode van september tot december.


Begeleiding en beoordeling
De stageverlenende instelling zorgt voor de begeleiding van de student bij het (dagelijks) functioneren. Ook stelt de instelling de student in staat deel te nemen aan verplichte maandelijkse intervisiebijeenkomsten met medestudenten. De vaste begeleider vanuit de instelling, liefst iemand met een ruime ervaring in het desbetreffende werkveld, heeft goed zicht op het functioneren van de student. De stagebegeleider coacht de student bij het formuleren van het plan van aanpak voor de te verrichten werkzaamheden. Een supervisor begeleidt de student vanuit het onderwijs. Binnen 2 maanden na afronding van de stage heeft de student een eindgesprek met de stagebegeleider en/of supervisor. Stagebegeleider en supervisor beoordelen de uitvoering van de stageopdracht(en), het functioneren en de kwaliteit van de bijdrage van de student aan de organisatie, mede aan de hand van het stageportfolio.


Vergoeding

De student maakt afspraken met het stageverlenende bedrijf over de hoogte van de vergoeding.

Project

Wat leren studenten in een project?

Belangrijk is dat studenten leren creatief te zijn binnen de door een opdrachtgever geformuleerde kaders. Studenten leren hoe ze hun netwerk opbouwen. Ze leren planningen maken, deadlines halen, begrotingen opstellen en budgetten beheren. Ze leren samenwerken en communiceren met de opdrachtgever.


Projectvacature aanmelden

Voor aanvragen voor projecten op het gebied van Compositie, Audio Design en Sound Design kunt u aanmeldformulier gebruiken.

Werk

Zoekt u een student of alumnus voor een opleidingsrelevante (bij)baan, een klus of vrijwilligerswerk? De student of alumnus wordt in dit geval niet vanuit zijn opleiding begeleid.

Profiel studenten

Studenten Muziek en Technologie zijn bijvoorbeeld bezig met het bedenken en maken van geluid en muziekcomposities bij o.a. films en games. Studenten kunnen je  onder meer helpen bij bijzondere, eigentijdse (muzikale) geluidsondersteuning bij uw even of feest. Of bieden hulp bij muzieklessen.

Momenteel wordt gewerkt met bedrijven zoals:

• ID&T
• Axioncontinu
• EYE
• Koninklijk Concertgebouworkest
• Residentie Orkest

• Metropole Orkest