HKU

Bent u toe aan de frisse blik van een jonge game-ontwikkelaar? Heeft u klussen of projecten op het gebied van games en interactie waar u maar niet aan toekomt? Heeft u een onderzoeksvraag?

Stage-, Project- of Werkvacature aanmelden

Aangemelde vacatures

Uw vacature is na aanmelding onmiddellijk terug te vinden in het Overzicht vacatures. Gebruik zo nodig het filter!

Stage

Tijdstip en de duur van de stage

Derdejaars studenten lopen stage van september tot januari of van februari tot juni. In enkele gevallen gaat een student in een afwijkende periode op stage. Het is op elk moment zinvol een stagevacature te plaatsen.


Begeleiding en beoordeling

De stageverlenende instelling zorgt voor de begeleiding van de student bij het (dagelijks) functioneren. Ook stelt de instelling de student in staat deel te nemen aan de twee verplichte stageterugkomdagen van de opleiding. De vaste begeleider vanuit de instelling, liefst iemand met een ruime ervaring in het desbetreffende werkveld, heeft goed zicht op het functioneren van de student. Aan het eind van de stage heeft de student een eindgesprek met de stagebegeleider. De student overlegt daarbij een beoordelingsformulier vanuit de opleiding, die door de stagebegeleider ingevuld moet worden.


Vergoeding

De student maakt afspraken met het stageverlenende bedrijf over de hoogte van de vergoeding.

Project

Wat leren studenten in een project?

Belangrijk is dat studenten leren creatief te zijn binnen de door een opdrachtgever geformuleerde kaders. Studenten leren hoe ze hun netwerk opbouwen, onderzoek doen, planningen maken, deadlines halen, begrotingen opstellen en budgetten beheren. Ze leren samenwerken en communiceren met de opdrachtgever. U kunt via het formulier op deze pagina een werkvacature aanmelden.


Contact

Wil je de mogelijkheden op het gebied van samenwerking verder bespreken?

Voor alle vragen en informatie kunt u contact opnemen met Games en Interactie via lotte.vergouwen@hku.nl.

Werk

Zoekt u een student of alumnus voor een opleidingsrelevante (bij)baan, een klus of vrijwilligerswerk? De student of alumnus wordt in dit geval niet vanuit zijn opleiding begeleid. U kunt via het formulier op deze pagina een werkvacature aanmelden.

Waar houden studenten Games en Interactie zich mee bezig?

Studenten Games en Interactie onderzoeken, bedenken en maken games (ook serious games) en andere interactieve toepassingen voor allerlei platforms (websites, mobiele telefoons, gameconsoles).


Voor het aanmelden van projecten, stages en overige vacatures op het gebied van theatrale digitale vormgeving, kijk bij Theater.


Opdrachtgevers

Studenten van HKU werkten onder meer voor Bartiméus, Fairfood, Wageningen Universiteit, Univesiteit Utrecht, Spoorwegmuseum, Telematica Instituut, Philips Research, KPN, Gemeente Utrecht en vele anderen.