HKU

Studenten worden via stages in het onderwijs of bij een culturele instelling voorbereid op de beroepspraktijk.

Over de stage

Stage voortgezet onderwijs in jaar 3 VT

•In september start de voorbereiding van de stage.
•De stage is in de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie van de stageschool.
•Het accent bij deze stage ligt op het leren lesgeven aan de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het aanwezig zijn bij alle lessen die de student in die periode mag bijwonen, onderbouw en bovenbouw.
•Waar mogelijk ondersteunt de student de stagementor.
•Duur en inhoud van de stage staan beschreven in de stagegids.


Stage positionering VT in jaar 4 en DT in jaar 2

De stage vindt plaats in semester 1 van het afstudeerjaar. Tijdens deze stageperiode verzorgt de student de lessen of educatieve activiteiten gericht op het maken en beschouwen van kunst. Hij/zij leert in deze stage zelfstandig les te geven in de kunstvakken en/of zelfstandig werkzaam te zijn als kunsteducator. De inhoud en richtlijnen van de stage staan beschreven in de stagegids. De student wordt in deze stage begeleid door een stagementor (vanuit de stageschool of culturele instelling) en een stagebegeleider vanuit de opleiding.

Stageplekken aanmelden

Via onderstaande button kunt u stages aanmelden. Na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen door het stagebureau van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Contact

Om de mogelijkheden omtrent het aanbieden van een stage te bespreken en voor meer informatie kunt u mailen naar de stagecoördinator van HKU Beeldende Kunst, Caroline Voortman