HKU

Theater: 2 Turven Hoog Festival

1 januari 2014


Wie was de opdrachtgever?
2 Turven Hoog Festival, een internationaal theaterfestival in Almere voor peuters in de leeftijd van 0-4 jaar

De vraag van de opdrachtgever
Ontwikkel vier beeldende interactieve installaties met theatrale interventies waarin kinderen (0 t/m 6 jaar) kunnen participeren, ten behoeve van het festival 2 Turven Hoog 2012 in Almere. De installaties dienen ook zonder live-spel op zichzelf te kunnen staan, zodat deze ook op andere locaties tot hun recht komen. Deze installaties zullen tijdens het festival in diverse ruimtes van de schouwburg van Almere geplaatst worden.

Beschrijving van het proces
‘Twee turven’, minimaal 50 centimeter is de lengte van de doelgroep waarvoor een interdisciplinaire groep van 13 theaterstudenten (Theatre & Education, Interactive Performance Design and Games en Theatre Design) diverse beeldende, dynamische installaties maakten.

Tijdens de projectperiode hebben de studenten peutervoorstellingen gezien, met makers gesproken en zijn zij een aantal keer op bezoek geweest bij een crèche. De studenten hebben ,ondersteund door de coaches, deze prikkelingen omgezet in een concept en produceerden zelfstandig materiaal van waaruit -gestuurd door de begeleiders- interactieve installaties werden ontwikkeld, die tijdens het festival te bewonderen waren.

Termijn waarbinnen project werd gerealiseerd
Twee maanden.

Eindresultaat
Zo is er een installatie ontwikkeld getiteld 'Onder moeders rok' die de mogelijkheid biedt om onder de rok te kruipen, de doorlopende voorstelling 'Het Gevonden Voorwerpen Magazijn'en de interactieve installatie 'Door de Bomen'. Als vierde product werd de installatie/performance 'Boekenrups is ziek' ontwikkeld, welke met behulp van boeken het samenspel tussen ouders en kind stimuleert.

Contact
Xchange projectenbureau HKU Theater
E: xchange@theater.hku.nl
T: 030-2393820