HKU

De Essay: Creatief Vermogen en de Diamant toont hoe Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht een open leerlijn creativiteit ontwikkelt.

Daarvoor wordt op lovenswaardige wijze de metafoor van de diamant gebruikt om die veelvuldigheid van creativiteit en creatief vermogen te honoreren: de diamant straalt steeds weer op een andere manier, al naar gelang de hoek van waaruit het licht erop valt.

‘Creatief Vermogen en de Diamant’ is hier gratis te downloaden.