HKU

Alle HKU-locaties hebben professionele werkplaatsen waar studenten aan de slag kunnen onder begeleiding van een medewerker.

De werkplaatsen, studio's en zalen zijn voor alle HKU-studenten toegankelijk. Studenten die voor het eerst van een bepaalde werkplaats gebruik maken, krijgen een instructie door de betreffende werkplaatsmedewerker.


Bekijk het overzicht van werkplaatsen op de studentportal.

IBB/Pastoe Fabriek

HKU-locatie Ina Boudier-Bakkerlaan/Pastoe Fabriek heeft professionele werkplaatsen toegespitst op materialen en (product)ontwerp.

Meer info over deze werkplaatsen

Oudenoord

Op Oudenoord zijn diverse plekken beschikbaar gericht op mediaproductie, digitale technologie en creatieve crossovers.

Meer info over deze werkplaatsen

Janskerkhof/Mariaplaats

Deze werkplaats op locatie Janskerkhof is gericht op theatermakers, musici, decorbouwers, kostuumontwerpers en grimeurs.

Meer info over deze werkplaatsen