HKU

Hier vind je info over wat de corona-crisis betekent voor jouw aanmelding en de start van het nieuwe schooljaar. Ook lees je het laatste nieuws en inspirerende verhalen van onze studenten.

Roosters

HKU is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar. Zoals je vast via allerlei nieuwskanalen hebt vernomen, moet het hoger onderwijs bij het maken van roosters rekening houden met de maatregelen van de overheid (waaronder de anderhalve meter regel), afspraken met de veiligheidsregio en de druk op het openbaar vervoer. Hierover zijn we voortdurend in gesprek met alle partijen.


Je kunt ervan op aan dat HKU ook het komende jaar, met alle uitdagingen die er zijn, goed onderwijs verzorgt: didactisch goed doordachte programma’s met veel aandacht voor blended learning (een combinatie van online leren en contactonderwijs).


De roosters zullen naar verwachting uiterlijk de laatste week augustus worden gepubliceerd.

Introductie

Binnen de mogelijkheden die er zijn, wil HKU nieuwe studenten zoveel mogelijk fysiek laten kennismaken met de instelling en elkaar. De introducties krijgen dit jaar vanwege de coronamaatregelen wel een iets andere vorm dan anders. De opzet verschilt per school.


HKU in Corona-tijd: de verhalen

Corona-nieuws