HKU

Hier vind je info over wat de corona-crisis betekent voor jouw aanmelding en de start van het nieuwe schooljaar. Ook lees je het laatste nieuws en inspirerende verhalen van onze studenten.

Aanmelden en toelating in corona-tijd

Aanmelden voor een studie is gewoon mogelijk voor zover deze plek heeft. De toelatingen worden ingepland op een nog bekend te maken datum. Hierover krijg je na aanmelding bericht. Alle fysieke toelatingen die gepland stonden tot en met eind april zijn gecancelled. Voor kandidaten die zich al hebben aangemeld  worden alternatieven gezocht.

Lees verder

Roosters

HKU is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar. Zoals je vast via allerlei nieuwskanalen hebt vernomen, moet het hoger onderwijs bij het maken van roosters rekening houden met de maatregelen van de overheid (waaronder de anderhalve meter regel), afspraken met de veiligheidsregio en de druk op het openbaar vervoer. Hierover zijn we voortdurend in gesprek met alle partijen.


Je kunt ervan op aan dat HKU ook het komende jaar, met alle uitdagingen die er zijn, kwalitatief goed onderwijs verzorgt: didactisch goed doordachte programma’s met veel aandacht voor blended learning (een combinatie van online leren en contactonderwijs).

Introductie

Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de introductie. Wel staat vast dat de introductie dit jaar vanwege de coronamaatregelen een iets andere vorm krijgt dan andere jaren.


Binnen de mogelijkheden die er zijn, wil HKU nieuwe studenten zoveel mogelijk fysiek laten kennismaken met HKU en elkaar. Zodra er informatie beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd op deze pagina. Check deze pagina dus regelmatig op updates!


HKU in Corona-tijd: de verhalen

Corona-nieuws