HKU

De makers van de opvallendste afstudeerprojecten van het afgelopen studiejaar krijgen op 9 januari 2020 de HKU Awards uitgereikt.Ben je een professional uit het (creatieve) werkveld, een partner, bestuurder, journalist of anderszins geïnteresseerd? Laat dan hieronder je gegevens achter om t.z.t. een uitnodiging te ontvangen.

Archief HKU Awards

HKU Awards

Voor de HKU Awards komen studenten in aanmerking die een bachelor- of masteropleiding aan HKU hebben afgerond met een excellente afstudeerproductie. Kanshebbers worden voorgedragen door de directeur van de school waar zij hun opleiding hebben gevolgd. De Awards kennen drie categorieën: Ondernemerschap, Vernieuwing en Artistieke Prestatie.


De directeur van de school informeert de studenten zelf over hun voordracht. Uit ruim 40 voordrachten, naar rato verdeeld naar het aantal studenten per school, kiest de jury zes genomineerden: twee genomineerden per categorie.


De winnaar in iedere categorie ontvangt 5000 euro die hij/zij vrij kan besteden. De overige vier genomineerden ontvangen 500 euro.

HKU Prijs Gemeente Utrecht

Voor de HKU Prijs Gemeente Utrecht draagt elke school één kandidaat voor. Het criterium voor deze prijs is de maatschappelijke relevantie van het werk. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht.


  • Het afstudeerwerk leidt tot (gedrag)verandering en/of zet aan tot bewustzijn/beweging.
  • Het afstudeerwerk is een vertaling van een belangrijk of groter maatschappelijk thema dat burgers raakt ofbezighoudt.
  • De vertaling van het thema in het werk is verrassend en draagt bij aan  discussie over een maatschappelijk thema.

Uit de negen voordrachten -één voordracht per school- kiest de jury drie genomineerden voor de HKU Prijs Gemeente Utrecht. De winnaar ontvangt 5000 euro die hij/zij vrij kan besteden. De overige twee genomineerden ontvangen ieder 500 euro.

De prijsuitreiking

De prijsuitreiking van zowel de HKU-Awards als de HKU Prijs Gemeente Utrecht vindt plaats in TivoliVredenburg op donderdag 9 januari 2020. Dat gebeurt in het bijzijn van familie, vrienden, genodigden en pers.


De genomineerden geven een korte pitch (alle genomineerden krijgen van HKU een professionele pitchtraining!), waarna de juryleden hen een paar korte vragen stellen. Na kort overleg roept de jury vier studenten tot winnaar uit: in de drie categorieën van de HKU Awards en de HKU Prijs Gemeente Utrecht. We sluiten af met een feest voor alle aanwezige genodigden en HKU'ers.

De jury

De genomineerden en de uiteindelijke winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury:

  • Rutger Verhoeven (oprichter en directeur Clever Lions) - voorzitter
  • Marijn van der Jagt (kunstcriticus voor o.a. Vrij Nederland)
  • Bert Palinckx (directeur November Music)
  • Alain Dujardin (creative director Greenberry)
  • Marjolein Oomen (oprichter Double Dutch Lingerie, Strategy Designer Business Models Inc.)
  • Anne van der Zwaag (curator, schrijver, o.a. Object Rotterdam, Stichting Doen)

Nieuws HKU-Award