HKU

Kunst, economie en taboe

19 november 2014


Creativiteit is tegenwoordig overal. In psychologische tijdschriften, onderwijs, het bedrijfsleven, de consumentenmarkt. Er wordt tegenwoordig steeds meer een beroep gedaan op iemands vermogen om 'creatief te zijn’. De creatieve industrie of economie wordt daarbij vaak direct of indirect beschouwd als dé motor voor de transformatie en verduurzaming van economie en samenleving. Maar in hoeverre is dit terecht? Is de creatieve industrie wel echt zo duurzaam? En is het een taboe om de potentiële negatieve of donkere kanten van de creatieve industrie te bespreken? De creatieve industrie is immers in veel gevallen een producent van (kunstmatige) schaarste: zij creëert verlangens naar unieke producten, idealen, belevenissen, visies, verlangens, lifestyle en stimuleert een permanente vernieuwing van leef- en werkwereld. Is zij daarmee niet medeplichtig aan het stimuleren van een consumentistische manier van leven? Staat creativiteit tegenwoordig in dienst van de consumentensamenleving? Ruben Jacobs (docent HKU, publicist) en Martijn Jeroen van der Linden (econoom) geven een kritische reflectie op de relatie tussen creativiteit en consumentisme, en kijken naar alternatieve vormen van economie, geld en waarde.

Registraties lezing


Gehele lezing


Fragment door: Tami Harmony Panik Vibberstoft


Alles wat we wilden

Tijdens de lezing liet Ruben Jacobs een fragment zien van de documentaire 'Alles wat we wilden'. Over jonge ambitieuze mensen en de tol die ze achter de schermen betalen voor een schijnbaar perfect en succesvol leven. 'Als je iets doet, dan wil je er toch heel goed in zijn. Als je dat niet bent dan moet je iets vinden waar je beter in bent dan anderen.'

Ruben Jacobs

Ruben Jacobs (1984) studeerde HKU Kunst & Economie en daarnaast cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaren was hij o.a. als freelance journalist en schrijver werkzaam voor de VPRO, NTR en diverse bladen. Momenteel is hij werkzaam bij HKU (Kunst & Economie) waar hij onder andere les geeft in cultuursociologie en filosofie. Daarnaast is hij actief als freelance publicist. Recentelijk verscheen zijn boek Iedereen een kunstenaar (V2_nai10, Rotterdam) waarin hij zich afvraagt wat de rol en positie is van de kunstenaar in het tijdperk van de creatieve industrie. Zie ook zijn website: www.ruben-jacobs.nl.

Martijn Jeroen van der Linde

Martijn Jeroen van der Linden (1980) studeerde bedrijfseconomie in
Tilburg (2004) en werkte vervolgens vijf jaar in de financiële

wereld. Sinds 2009 houdt Martijn Jeroen van der Linden zich in bezig met nieuwe economie. Hij was onder andere coördinator van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en is bestuurslid van Stichting Ons Geld. Sinds 1 februari 2014 is hij werkzaam op de afdeling Economics of Technology and Innovation van de TU Delft. Zijn specialisatie is monetaire innovatie en hervorming. Lees op www.mjvdl.com zijn blogs.De creative Nood

Door: Malcolm Kratz

We kopen een lifestyle. Het marktmechanisme is niet langer gericht op bevrediging van onze behoefte, maar de vergroting hiervan. Het weet ons er telkens weer van te overtuigen ons authentieke zelf te kopen. Helemaal mijn ding. Wat is er gebeurt met die Hollandse nuchterheid van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg? We claimen namelijk allemaal trouw aan onszelf te zijn, zonder te willen worden geconfronteerd met het feit dat het allemaal één pot nat is. Authenticiteit is het woord van de 21ste eeuw. Dus laten we accepteren dat we met z'n allen lekker authentiek hetzelfde zijn.

Lees verder

Express yourself!

Festivals zijn tegenwoordig niet perse een plek waar die hard muziek fans zich verzamelen om hun idolen te horen spelen. Nee, festivals verkopen je een lifestyle event. Een paar dagen ronddolen op Sziget zou een identiteitsvormende belevenis moeten zijn.  Dit is typerend voor onze kapitalistische samenleving. Het idee dat je jezelf kan maken en bijvoorbeeld eigenheid kan creëren door het kopen van bepaalde producten. Dat is de aantrekkingskracht van de consumptie maatschappij. Het kopen van bepaalde producten of belevenissen die identiteitsvormend zijn. De creatieve industrie toont de behoefte aan deze manier van zelfexpressie; 'iedereen een kunstenaar'.

Lees verder