HKU

UCREATE: Ontwerpen voor de laatste levensjaren

Datum: 14-11-2017
Plaats: JIM Utrecht (Beatrixgebouw, 6de verdieping)
Tijd: 15:00 - 18:00 uur

Je bent al wat ouder en er wordt een ernstige ziekte geconstateerd. Hoe houd je dan de regie over je eigen leven? Hoe creëer je de tijd en de gelegenheid om hierover na te denken en te praten met je partner, je kinderen, je omgeving, maar ook met artsen?

De creatieve industrie ontwikkelde al veel oplossingen in co-creatie met zorgprofessionals, patiënten en hun omgeving voor zeer verschillende vraagstukken in de zorg. Toch lijkt er rond het invullen van de laatste levensjaren nog weinig te worden samengewerkt tussen de zorg en de creatieve industrie.

Programma

Hoe kun je met behulp van ontwerp, co-creatie en de ontwikkeling van interventies, medische en existentiële vraagstukken ten aanzien van het invullen van het leven in de laatste levensjaren adresseren – op een integere manier met regie vanuit de patiënt zelf – zodat deze beslissingen kan nemen die bij hem of haar passen?

Na twee expertpresentaties gaan we in discussie over dit vraagstuk en maken we een aanzet voor het ontwikkelen van een programma over het onderwerp.

Moderator: Willem Jan Renger (HKU)

14:45 uur: Ontvangst
15:00 uur: Welkom en expertpresentaties:

Wat is Waardigheid Aan Het Einde van het Leven? | Ineke Koedam

In haar presentatie gaat Ineke in op de zaken die in de laatste levensjaren belangrijk zijn voor mensen. Ze benoemt welke overeenkomsten en verschillen er zijn in wensen en wat de belangrijkste vragen die spelen.

Gezondheid en Welbevinden Verbeteren door Games met Impact | Teun Aalbers

Aan de hand van het concept van de wensboom geeft Teun inzicht in de uitdagingen die er zijn in het ontwerpproces bij het ontwikkelen van een interventie voor mensen in de laatste levensjaren.

15:45 uur: Werksessie
Waar moet het accent liggen in de ontwikkeling van kennis en ontwerpoplossingen in de laatste levensjaren?
17:00 uur: Terugkoppeling
18:00 uur: Afsluiting