HKU

RUMOER, expositie Graphic Design

Datum: 19-5-2017 TM 10-6-2017
Plaats: Academiegalerie
Tijd: woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 18.00 uurStudenten Grafisch Ontwerp in Protest

In RUMOER geven wij, 25 tweedejaars studenten Grafisch Ontwerp, vorm aan ons protest. In negen samenwerkingsprojecten tonen we onze betrokkenheid bij urgente kwesties in de context van ‘democratie en media’, en delen we onze opvattingen. We nodigen je uit de dialoog aan te gaan en samen met ons tot nieuwe inzichten te komen. Over de almacht van het algoritme, voor een alternatief politiek systeem en tegen het nieuwe normaal.

In een complexe en onrustige wereld vol groeiende tegenstellingen wordt ook de grafisch ontwerper in toenemende mate geconfronteerd met grote maatschappelijke en politieke vragen. Ooit wenste grafisch ontwerp vooral te functioneren als vertolker van andermans boodschap, maar sinds de jaren zestig voelen ontwerpers zich ook steeds vaker uitgedaagd de beschikbare media in te zetten voor hun persoonlijke engagement. Het huidige tijdsgewricht vraagt meer dan ooit om een herdefiniëring van het vakgebied, waarbij een kritische benadering van de ethiek en de werking van de massamedia een belangrijke rol spelen. Kan de grafisch ontwerper richting geven of tegenwicht bieden aan de constant aanwezige informatiestroom?

Tom Bekkers, Robin Bosgra, Sanne Bouman, Marnie van Dyck, Britt Enkelaar, Tal Fiszbajn, Maartje Folkerts, Adinda van Groeningen, Yasmin Katlich, Rianne Kee, Jeroen Klootsema, Tamara van Latum, Kabo Lee, Lisa van Osch, Anne Lea Reinders, Karima El Sayed, Kevin Schoeman, Jesse Smits, Odine Toering, Thomas Verlinden, Floris Versteeg, Tom Vincentie, Jonas Viteri Fernández, Birgit Vredenburg, Arlen Wright

opening
Vrijdag 19 mei om 17.00 uur

tentoonstelling
20 mei t/m 10 juni
woensdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur