HKU

Presentaties: 'Week zonder naam 2017'

Datum: 19-1-2018
Plaats: Diverse ruimtes HKU Theater: Janskerkhof 4 en Janskerkhof 17/18
Tijd: Doorlopend van 14.00-21.00 uur


Toegang gratis. Reserveren niet nodig. 


HKU Theater organiseert een week waarin eerste- en tweedejaars studenten van alle HKU Theateropleidingen, studenten Musician 3.0 van het Conservatorium Utrecht en studenten Fine Arts van HKU Beeldende Kunst met elkaar tientallen presentaties gaan maken rondom een nog geheim thema.

Met deze week krijgen meer dan honderd studenten acteren, schrijven, docent theater, theatervormgeving, docerend theatermaken, interactive performance design, musician 3.0 en fine arts de gelegenheid zich artistiek uit te spreken, hierbij niet gehinderd door een vooraf vastgelegde vorm.

De studenten leren zich te verhouden tot een artistiek uitdagend en maatschappelijk of filosofisch gegeven, van daaruit tot concepten te komen waarbij ze hun fascinaties en bekwaamheden in moeten zetten, en dat in een samenwerkingsverband waarbij iedereen van idee tot en met uitvoering even verantwoordelijk is. De studenten worden begeleid en ondersteund door een team van docenten, theatermakers, technici en werkplaatsmedewerkers.

Niet alleen krijgen de studenten de kans intensief met studenten van andere disciplines en schools samen te werken, bovendien is iedereen van de HKU Theater in die week bezig om zijn of haar betrokkenheid en engagement om te zetten in artistieke noodzaak.

Thema's
Het thema van de Week Zonder Naam 2018 wordt op maandagochtend in de Kick-Off door verschillende sprekers en vanuit verschillende invalshoeken uit de doeken gedaan, met als doel de studenten te inspireren om een week lang keihard te werken aan de totstandkoming van presentaties rondom dit thema.

Het thema wisselt jaarlijks. In 2009 werd er gewerkt op basis van het verhaal van het in 2005 door haar ouders verhongerde kind Jessica. In 2010 stond het thema Mount Everest en de uitdagingen die mensen aangaan centraal. Het geheugen was uitgangspunt in 2011. In 2012 was de thematiek breder en werden studenten uitgedaagd om zich te verhouden tot vragen als ‘Hoe maakbaar is onze wereld, en hoe echt is dat wat we nalaten op bijvoorbeeld Facebook? Een ziel, bestaat die? Wat betekent het geloof daarin? Vergankelijkheid versus onsterfelijkheid.’ In 2013 gingen de studenten aan de slag met het Japans begrip MA, dat grofweg interval of tussenruimte betekent. In 2014 was het thema De Snijzaal, over de fascinatie om alle mogelijke onderwerpen te ontleden en te analyseren, in 2015 Serendipiteit, of: ongezochte vondsten, in 2016 ‘√2020, schets van een nabije toekomst.’ Vorig jaar was het thema Nabeeld: een reflectie van een overdosis waarneming of een Fata Morgana van het geziene?


De presentaties zijn op vrijdag 19 januari, van 14.00 uur tot 21.00 uur, waarna er wordt opgeruimd en feestelijk afgesloten met een welverdiende borrel.

De presentaties zijn doorlopend te bezoeken.
Toegang gratis!
Reserveren is niet nodig.