HKU

Eindpresentatie derdejaars project 'ROOD worden van Rood staan'

Datum: 31-10-2019
Plaats: Centrum voor Jeugd en Gezin, Al Masoedilaan 188, Utrecht
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
In opdracht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Gemeente Utrecht buigen derdejaars studenten van Theatre Design en Interactive Performance Design zich over de vraag: 'Op welke manier kan het inzetten van een artistiek product in de spreekkamer van de Jeugdgezondheidszorg bijdragen aan meer vertrouwen bij jonge mensen en gezinnen, om te praten over armoede en de chronische stress en problematieken die daar vaak gepaard mee gaan.'
De studenten ontwikkelden artistieke producten die bijv. als tool, inspiratie, illustratie of signalering in de praktijk van de diverse Centra voor Jeugd en Gezin in Utrecht ingezet kunnen worden.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het bijwonen van deze eindpresentatie, neem dan contact op met Anne de Veij: anne.deveij@hku.nl.


Betrokken studenten:
Wine de Smet, Theatre Design
Annika Leeuwenkuijl, Theatre Design
Toby Immerzeel, Theatre Design
Sebastian Schrader, Theatre Design Exchange
Frederiek Damen, Interactive Performance Design
Robin van Es, Interactive Performance Design

Coaches:
Simon van der Linden
Joost van Wijmen
Anne de Veij